Zieleń Miast i Wsi - współczesna i zabytkowa

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PWSZ Sulechów
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 16x23,5 cm, Stron: 247, 2009 r., liczne zdjęcia czarno-białe, wydanie II

UWAGA:  w jednej książce są dwa tomy

OSTATNIE EGZEMPLARZE, NAKŁAD WYCZERPANY!!!

Naturalna przyroda  otaczająca osiedla mieszkalne i zieleń komponowana występująca na ich obszarach, ma dla człowieka znaczenie ogromne - nie do przecenienia. Większość lzi odbiera zieleń jako stały element środowiska, w którym żyje, co równoznaczne jest z możliwością i potrzebą korzystania z jej walorów. Czynnością naturalną dla wielu lzi są m.in. spacery w parku miejskim czy grzybobrania w lasach, a także zabawa z dziećmi i odpoczynek w cieniu korony drzewa.

Najważniejsze dla człowieka jest utrzymanie równowagi między potrzebami osobistymi i ochroną miejsca jego życia - środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego. Niestety w modernizujących się i nowo powstających osiedlach mieszkalnych, zauważalne jest naruszenie proporcji między waga inwestycji a znaczeniem zieleni - na jej niekorzyść.

Fakt ten skłonił organizatorów konferencji - pracowników Zakładu Kształtowania Terenów Zieleni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, jedynej w regionie lubuskim uczeni wyższej kształcącej w zakresie ogrodnictwa i architektury krajobrazu - do podjęcia dyskusji w temacie zagadnień związanych z zielenią miast i wsi, poruszanych w kategoriach terenów zieleni współczesnej i zabytkowej. Pierwsza konferencja "Zieleń miast i wsi - ochrona, pielęgnacja, projektowanie", odbyła się 17 października 2006 roku w Pałacu w Kalsku. Kolejna o podtytule "Tereny zabaw i odpoczynku dla osób w każdym wieku" miała miejsce w dniach 18-19 października 2007 roku również w Kalsku.

Pokłosiem obu konferencji jest niniejszy zeszyt, zawierający artykuły nadesłane przez autorów referatów, opublikowane w kolejności wygłaszania. W tym miejscu należy przyznać, że brak doświadczenia organizatorów w temacie dyscyplinowania prelegentów do opracowywania tekstów referatów do druku, pozwala zaprezentować niestety tylko kilka artykułów z pierwszej konferencji.

 

Spis treści:

Izabela Wojewoda, Monika Edyta Drozdek

Od Organizatora

 

Tom I

Ochrona, Pielęgnacja, Projektowanie Tadeusz Baranowski

Możliwości poprawy warunków wzrostu i rozwoju drzew i krzewów w warunkach miejskich

Tomasz Bojarczuk Lesław Rachwał

Drzewa i krzewy w mieście

Marek Maciantowicz, Monika Edyta Drozdek

Parki zabytkowe w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Ocena zasobów, stanu zachowania oraz możliwości ich rewaloryzacji 

Tom II

Tereny Zabaw i Odpoczynku dla Osób w Każdym Wieku

Współczesne tereny zieleni

Andrzej Greinert

Efekty antropopresji urbanistycznej wobec terenów zieleni  

Magdalena Czałczyńska-Podolska

Ogrody zabaw i rekreacji jako miejsca realizacji potrzeb rekreacyjnych różnych grup wiekowych

WiolettaKucina

Parki - oczekiwania społeczne

Tadeusz Baranowski, Ewa Dankowska

Tereny odpoczynku dla osób w naszym wieku i naszej kondycji

Małgorzata Chybalska

Tereny dla nowych form atrakcyjnej rekreacji czynnej

Ewa Świderska

Bliżej słońca i nieba - ogrody na dachu nową formą wypoczynku

Marek Maciantowicz

Las jako przestrzeń wypoczynku i edukacji na przykładzie Lasów Zielonogórskich

Agnieszka Gawłowska

Nne bezpieczeństwo i fascynujące ryzyko - prawda o współczesnych terenach zabaw

Marcin Kubus

Rustykalny ogród zabaw dziecięcych - kontakt z naturš przez zabawę

Janusz Pawlak

Wiejskie tereny zabaw dla dzieci - stan, bezpieczeństwo, zagrożenia i sposoby eliminacji zagrożeń

Magdalena Styczyńska

Projektowanie terenów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych na przykładzie skweru przy ul. Za Groblą w Poznaniu

Dominika Fronczyk, Ewa Trzaskowska

Filopark - Dolina Trzcinnika. Koncepcja zagospodarowania wąwozu na Czechowie w Lublinie

Anna Lisiecka

Zastosowanie roślin ozdobnych w parkach

Andreas Engel

Potrzebny jest rzeczoznawca

Ewa Kozłowska, Katarzyna Sobczak

Tradycja czy nowoczesność - jak publiczne tereny zieleni odpowiadają współczesnym potrzebom wypoczynkowym mieszkańcom miast

Piotr Firlej

Działalność i problemy finansowe klubów i stowarzyszeń sportowych
Tomasz Biel

Potrzeby rekreacyjne społeczności wiejskich, a możliwości ich zaspokojenia na przykładzie Nowej Wsi, Gm. Bledzew
Zofia Banaszak

Rekreacja ruchowa i zdrowotna słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zabytkowe tereny zieleni

Barbara Furmanik

Adaptacja zabytkowych parków na potrzeby miasta na przykładzie parków z Warszawy i Londynu
Magdalena Garczarczyk

Projektowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej z uwzględnieniem konsultacji społecznych na przykładzie Poznania

Tomasz Bojarczuk, Lesław Rachwał

Dobór gatunkowy roślin na tereny zabaw dla dzieci

 

Alicja Adamczewska-Wójcik, Maria Żuk-Piotrowska

Rewitalizacja założenia pałacowo-parkowego w Mierzęcinie w latach J998~2006

Barbara Furmanik

Zabytkowe parki i ich społeczność. Próba włączenia lzi w życie Parku Mużakowskiego na przykładzie realizacji programu Kultura 2000- Moje Miejsce

Tomasz W. Bralewski, Roman Hołubowicz, Zhang Zuoshuang, Kong Xiong

Ogród botaniczny w Pekinie jako przykład funkcji naukowych i dydaktycznych terenów zieleni

Małgorzata Nowakowska,  Joanna Baran

Stan roślin zimozielonych z rodzin: Aquifoliaceae, Berberidaceae,  Caprifoliaceae, Rutaceae rosnących w arboretum w Glinnej po zimie 2005/2006