Produkty dla architekta 2013

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: RAM Sp. z o. o.
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: , 2013 r. w cenie 2 tomy

JAKOŚĆ NIE JEST WARTOŚCIĄ NIEZMIENNĄ — EWOLUUJE WRAZ Z POTRZEBAMI UŻYTKOWNIKA 


Lzie oceniają przestrzeń wokół siebie poprzez pryzmat tego, co widzą i czego mogą doświadczyć zmysłami. Siła przyciągania, która stanowi o atrakcyjności miejsca, a zarazem zachęca użytkowników do jego odkrywania, zależy od jakości i poziomu autentyczności elementów złożonej struktury otoczenia. Zdegradowana i chaotyczna zabudowa ma negatywny wpływ na odbiór przestrzeni architektonicznej, wartość i jakość całego lokalnego kontekstu, a także na przyszłe, związane z nim inwestycje i inwestorów. Analogicznie, wysoka jakość, a przy tym trwałość architektury, korzystnie oddziałuje na zastaną wartość miejsca — jego atrakcyjność, funkcjonalność i żywotność. Dlatego też, rzeczą niezwykle ważną jest uświadomienie sobie, jak istotnym czynnikiem w podnoszeniu jakości i wartości środowiska zbudowanego jest estetyka produktu jako integralnego elementu procesu urzeczywistniania zamysłu projektowego. 

Kształtowanie nowej, przyciągającej lzi architektury, czy też przestrzeni publicznej to kreacja miejsc rozpoznawalnych i wyjątkowych, które jednocześnie wpisują się w istniejący kontekst. Aby dać wyraz tej idei, architekci i urbaniści do realizacji swoich projektów poszukują atrakcyjnych, a także trwałych „dizajnerskich produktów” zorientowanych na użytkownika i jego otoczenie. 

Konsekwentnie prowadzony proces formowania dobrej jakości architektury i estetycznej przestrzeni publicznej, dzięki trwałości rozwiązań oraz doskonałym własciwościom zastosowanych materiałów, owocuje zadowoleniem użytkowników i długofalowym powodzeniem inwestycji. Przemyślany dobór produktów i akcesoriów budowlano-wykończeniowych w równiej mierze przynosi korzyści architektom i inwestorom, jak też całej społeczności użytkującej nowe, dobrej jakości przestrzenie. Odpowiedni dobór materiałów pozwala w znaczny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Dzięki znakomitym parametrom i profesjonalnej obróbce, wiele produktów charakteryzuje współcześnie zwiększona odporność na korozję, a także — co jest nie bez znaczenia — na dewastację. Trwałość produktów budowlanych oznacza również przemyślaną koncepcję konstrukcyjną produktu, wydłużającą jego żywotność oraz umożliwiającą jego łatwe użycie, konserwację i wymianę. Dużym atutem solidnych i dobrze zaprojektowanych produktów budowlano-wykończeniowych jest coraz częściej również ich wpływ na oszczędność zużycia energii oddawanych do użytkowania obiektów. 

Katalog PRODUKTY DLA ARCHITEKTA proponuje Państwu szeroką gamę wysokiej jakości, przyjaznych w użytkowaniu i niezbędnych dla dobrej architektury „elementów składowych” współtworzących powodzenie każdego projektu. Razem z producentami oraz dostawcami materiałów i produktów budowlanych wydawnictwo miesięcznika Architektura & Biznes stara się zwrócić uwagę na potrzebę zrozumienia roli TRWAŁOŚCI I JAKOŚCI ZBUDOWANEGO ŚRODOWISKA - istotną na każdym etapie projektowania — od koncepcji, aż po detal. Na Państwa ręce składamy niniejszym katalog produktów gwarantujących budowanie dobrej, estetycznej i oszczędnej w eksploatacji architektury oraz przyjaznego użytkownikom środowiska.