Czytanie przestrzeni

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Routledge
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 16,5x24 cm, Stron: 290, 2012 r.

Książka traktuje o czytaniu, ale także o pisaniu i wytwarzaniu przestrzeni. Przestrzeń pisaną i wytwarzaną przez architektów i urbanistów opisują także prozaicy i poeci, przedstawiają na swoich obrazach malarze i filmowcy. Lektura kulturowej, zagospodarowanej przestrzeni to nie tylko oglądanie jej krajobrazu, to także wrażenia wyniesione z obcowania z książkami, filmami i obrazami. Książka opisuje także przemiany znaczeń przestrzeni pod wpływem zmian, które możemy współcześnie obserwować pod presją globalizacji, wszechwładzy kapitału i komercji alienujących człowieka i przekształcających lzi w „samotny tłum” wielkich miast, o którym już wiele lat temu pisał David Riesman. Pisząc o przestrzeni, mieście i miejscach, starałem się także powiedzieć coś więcej o naszym świecie. Książka jest przeznaczona nie tylko dla socjologów, kulturoznawców, psychologów, architektów i urbanistów, ale także dla osób zainteresowanych poznawaniem otaczającego ich środowiska. (ze wstępu)

 

Bohdan Jałowiecki (ur. 26 lutego 1934 r.) - profesor socjologii. Zainteresowania naukowe: socjologia miasta i przestrzeni, naukoznawstwo. Profesor w Centrum Europejskich Stiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katedry Socjologii Społeczności Lokalnych i Regionalnych w Szkole Wyższej