Tygrysy/Tigers

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Salix Alba
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 59,00 zł

ISBN 978-83-930937-3-1

Oprawa: miękka, Format: 19,6x21,5 cm, Stron:  96, 176 ilustracji w większosci kolorowych, 2014 r., tekst jest wjęzyku polskim i angielskim

Współautorzy reprezentują zazwyczaj podobne poglądy, ale każdy ma swój indywidualny wkład w koncepcję powstającego dzieła. Przykładem tak rozumianej architektonicznej twórczości zespołowej są prace „Tygrysów” – zespołu, który tworzyli w Warszawie Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński i Eugeniusz Wierzbicki.

Twórczość architektoniczna jest tą dziedziną sztuk plastycznych, w której najczęściej występuje działanie zespołowe. Chodzi tu jednak nie o uczestnictwo specjalistów z różnych dziedzin w samym projektowaniu, tylko o kreowanie podstawowej idei architektonicznej przez więcej niż jednego twórcę. Możliwość taka jest przez pewnych teoretyków i krytyków sztuki kwestionowana, ale liczne, zwłaszcza współcześnie powstałe dzieła firmowane są niejednokrotnie nawet przez kilka osób. I firmowane nie grzecznościowo, czy też ex officio, co zdarza się często ze szkodą dla prawdziwego autorstwa, ale z uwzględnieniem istotnej roli poszczególnych współautorów dzieła. Mamy więc do czynienia ze specyficznym procesem twórczym, w którym dzieło powstaje jako wynik wspólnej pracy.

 

Spis treści

Czas nauki

Doświadczenie zawodowe

Czas wojny

Kariera zawodowa

„Tygrysy” o architekturze

Projekty i realizacje

Nagrody i odznaczenia

Bibliografia

Ilustracje

 

Architectural design is a discipline of the fine arts in which team work is the most common procedure. However, here it is not a case of professionals from different fields participating in the design, but of the creation of one central architectural idea by more than one participant. The feasibility of such creation has been questioned by some theorists and art critics, but numerous designs, especially those dating from recent years, have often been signed by more than one, and sometimes by several, architects - and this has not been due to courtesy, or ex officio privilege, which is often detrimental to true authorship, but acknowledging the actual, conscious and creative, role of individual contributors. Thus here we are dealing with a creative process of a specific kind, in which the work is the fundamental result of co-creation.

The co-authors typically represent similar views, but each makes his own individual contribution to the concept of the created work. An example of this kind of collective architectural design is the work of the team comprising Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński and Eugeniusz Wierzbicki, who worked together in Warsaw and were known by their collective pseonym “Tygrysy”, or “Tigers”.

 

Table of contents

Formative years

Work experience

War time

Professional career

“Tigers” on architecture

Projects & Implementations

Awards & Decorations 

Bibliography

Illustrations