Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Oblicza modernizmu w architekturze

Wydawnictwo: Śląsk
Autor: Ryszard Nakonieczny (red.), Justyna Wojtas-Swoszowska (red.
Dostępność:
ISBN 9788371647642
Oprawa: miękka, Format: 21x27 cm, Stron: 260, 2014 r. czarno-białe ilustracje

Podtytuł: Paradygmat luksusu w architekturze modernizmu XX wieku "Trójgłowy smok" architektura dwziestolecia międzywojennego na Górnym Ślasku
(1922-1939)

Modernizm narodził się w wielkich metropoliach intelektualnych Europy: Wiedniu, Berlinie, Paryżu. Szybko się rozprzestrzenił, docierając nawet na obszary dalekich peryferii. Zanim jednak wypracował swą radykalną regułę nakazującą realizację architektury pragmatycznej, higienicznej, ekonomicznej i utylitarnej, meandrował po wielu płyciznach, rozbijając swe doktryny na zrębach klasyki i tradycji. Jego liczne nurty uwalniały się stopniowo spod wpływów przeszłości, wydając niedojrzałe jeszcze owoce secesji (art nouveau) czy ekspresjonizmu. Kulminacja nastąpiła już w fazie tzw. stylu międzynarodowego, inaczej zwanego funkcjonalizmem. Wówczas demiurgami stali się Le Corbusier, Walter Gropius czy Lwig Mies van der Rohe, którzy znaleźli wielu naśladowców po wszystkie krańce kontynentu. Po drugiej wojnie światowej modernizm wszedł w fazę późną, schyłkową, a nawet manieryczną, przełamując radykalnie lakoniczny, gładki i pełkowy charakter realizacji sprzed wojny. Nastąpiła pewnego rodzaju komplikacja i zwrot ku efektom rzeźbiarskim i organicznym. Eksponowano szorstkość i surowość przy pełnej „szczerości” materiałów. Niestety, niejednokrotnie wypaczono szczytne idee stylu poprzez wznoszenie megastrukturalnych osiedli wielkopłytowych, o niskim standardzie wykonawczym w zakresie nie tyle materiału i konstrukcji, ile przede wszystkim dyspozycji przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych. Projektowano dla klienta masowego, lekceważąc indywidualne potrzeby. Tak nastąpił kres idei. Wymownym przykładem upadku doktryny stało się wyburzenie osiedla Pruitt-Igoe w Saint Louis w 1972 roku, projektu Minoru Yamasakiego. Modernizm jednakże nie zginął. Żyje i odradza się ze zdwojoną siłą po okresie postmodernizmu i fetyszyzmu wobec ekstrawaganckiej formy. Neomodernistyczne bynki stanęły w każdym niemalże zakątku świata. Szczytne cele przedwojennego nurtu znajdują ciągle swych zwolenników nie tylko w zakresie powierzchownej estetyki.Granice modernizmu są więc płynne, roztapiają się w czasie i w przestrzeni; podziwiamy obiekty dawne, ale też najnowsze, słynne i nieznane.

W cieniu pozostają szczególnie obszary peryferyjne, które nigdy nie skupiały na sobie wystarczającej uwagi naukowców. Nie zostały jeszcze w pełni rozpoznane. Peryferia musiały zawsze mierzyć się z problemem własnej granicy politycznej, gospodarczej, kulturowej czy estetycznej. Ich odległe położenie względem metropolii sprzyjało indywidualizacji i próbom samookreślenia. Nasiliło się to szczególnie w dwziestoleciu międzywojennym. Wówczas polskie kresy wschodnie, zachodnie, północne i połniowe na gruncie idei nowoczesności bowały własny wizerunek, swoją nową porozbiorową tożsamość. Biały modernizm zagościł na Pomorzu (np. Gdynia, Jurata, Hel), Kujawach (Bydgoszcz, Toruń), Górnym Śląsku (Katowice, Chorzów, Bielsko, Cieszyn, Skoczów), by przeciwstawić się architekturze poprzedniego okresu. Peryferie niekoniecznie przejawiały słabość i wtórność wobec swych centrów; miały pewną nad nimi przewagę. Na ich obszarach mieszały się wpływy rodzimych i ościennych kultur, co doprowadziło do zróżnicowania idei i wytwarzania lokalnego kolorytu zjawiska nowoczesności. Transgraniczna rywalizacja wymusiła tu dynamikę i wzrost ruchu inwestycyjnego. Czasami kultury lokalne oddziaływały na stołeczne, tworząc skomplikowaną układankę w sieci powiązań i wzajemnych zależności. Sprawiło to, że poznawanie modernizmu jest pasjonujące i dostarcza wiele satysfakcji. Mamy nadzieję, że stanie się to ziałem również Czytelników niniejszej książki, która podsumowuje dwa międzynarodowe seminaria z 2006 i 2010 roku oraz towarzyszące im wydarzenia, przygotowane w Katedrze Historii i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, i której zawartość odwołuje się do dyskutowanych wówczas problemów i obiektów będących tematem rozważań.
 
Ryszard Nakonieczny
Justyna Wojtas-SwoszowskaSPIS TREŚCI

Część pierwsza. Paradygmat luksusu w architekturze modernizmu XX wieku
 
Andrzej Niezabitowski: Modernizm luksusowy – sprzeczności w założeniach czy paradoksy rozwoju?
 
Andrzej Białkiewicz: Gmach zakonny a paradygmat luksusu
 
Aleksander Buriak: Luksus wertykalny
 
Ewa Chojecka: Zamek prezydenta RP w Wiśle i willa Tugendhatów w Brnie
 
Romana Cielątkowska: Detal przestrzeni publicznej wielorodzinnej architektury mieszkaniowej Lwowa okresu modernizmu
 
Jerzy Cibis, Wiesław Olejko: Egalitarny wymiar luksusu w architekturze modernistycznej
 
Jacek Friedrich: Willa inż. Pacześniaka w Sopocie projektu Włodzimierza Padlewskiego. Luksus w realiach socjalistycznych?
 
Izabela Golicz: Luksus upowszechniony
 
Nad’a Goryczková: Willa Eduarda Lisky projektu Lubomíra i Čestimíra Šlapetów w Śląskiej Ostrawie a obiekty zrealizowane przez Adolfa Loosa i Miesa van der Rohe na czeskich ziemiach
 
Krystyna Kirschke, Paweł Kirschke: Warenhause Wertheim
 
Agnieszka Kłopotowska, Maciej Kłopotowski: O prestiżu rzeczy zbowanych, niezbowanych i nie do zbowania
 
Grażyna Kodym-Kozaczko : Zespół pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gnieźnie
 
Beata Komar: Modernistyczne bownictwo mieszkaniowe na bazie szkieletu stalowego na Śląsku
 
Wanda Kononowicz: Aspekty luksusu we wrocławskich osiedlach mieszkaniowych lat dwziestych XX wieku
 
Irma Kozina: Modernizm – paradygmat luksusu czy minimum egzystencjalne?
 
Jakub Lewicki: Luksusowa kamienica wczesnego modernizmu
 
Beata Makowska: Niezwykły polski modernizm
 
Piotr Marciniak: Czy modernizm może być luksusowy?
 
Adam Nadolny: Luksus kontrolowany
 
Ryszard Nakonieczny: Luksusowa architektura Katowic w latach międzywojennych (1922–1939)
 
Joanna Olenderek: Wciąż niedościgniony paradygmat luksusowej zabowy mieszkaniowej zrealizowanej w Łodzi w latach trzydziestych XX wieku
 
Andrzej Owczarek: Awangarda stosowana
 
Jadwiga Roguska: Afirmacja, rezerwa, krytyka
 
Hubert Szneider: Paradoks luksusu
 
Jadwiga Urbanik: Luksusowe domy jednorodzinne – dwa oblicza funkcjonalizmu okresu międzywojennego
 
Paweł Wąsowsk: Warszawskie wille projektu Bohdana Pniewskiego
 
Justyna Wojtas-Swoszowska: Relatywizm pojęcia luksusu w architekturze
 
Maria Żychowska: Aleje w stylu MoMo
 
Seminarium „Paradygmat luksusu w architekturze modernizmu XX wieku”. Informacje
 
 
Część druga. Trójgłowy smok. Architektura dwziestolecia międzywojennego na Górnym Śląsku (1922–1939)
 
Ewa Chojecka: Kształt pamięci o trójgłowym smoku
 
Andrzej Niezabitowski: O estetyce awangardowej architektury lat 1922–1939 w ujęciu percepcyjnym i poznawczym
 
Seminarium „Trójgłowy smok. Architektura dwziestolecia międzywojennego na Górnym Śląsku”. Informacje