Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Projektowanie architektury w ujęciu analitycznym

Wydawnictwo: Śląsk
Autor: Bernard Leupen, Christoph Grafe, Nicola Kornig , Marc Lampe
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
40,00 zł

ISBN 978-83-7164-725-3

Oprawa: miękka, Format: 205x27 cm, Stron: 222, 2012 r., Przełożyła Ewa Maria Niezabitowska

Używając historycznych przykładów architektury, urbanistyki i kształtowania krajobrazu, Projektowanie architektury w ujęciu analitycznym pozwala stentom i profesjonalistom na rozpoznanie czynników, które wpływają na decyzje projektantów, a także pokazuje ich związek ze skończonym projektem.

Książka składa się z sześciu rozdziałów, poświęconych zagadnieniom: porządku i kompozycji, funkcjonalności, strukturze, typologii, kontekstowi i technikom analizy. Autorzy wprowadzają analityczny rysunek jako sprawdzony przez czas środek uzyskiwania wglądu w procesy projektowania, prezentując łącznie ponad 100 takich rysunków.

O autorach

Bernard Leupen pracował na Wydziale Architektury w Delft. Autor książki „IJ-plein, een speurtocht naar nieuwe compositorische middelen” (IJ-plein, poszukiwanie znaczenia kompozycji), Rotterdam 1989. Organizator sympozjów: „Whether Europe” i „Hoe modern is de Nederlandse architectuur”. Współredaktor książki „Hoe modern is de Nederlandse architectuur” (Jak nowoczesna jest architektura holenderska), Rotterdam 1990.

Christoph Gräfe jest architektem praktykującym w Amsterdamie i współpracującym z Wydziałem Architektury w Delft. Organizator sympozjum „Hoe modern is de Nederlandise architectuur?” i współredaktor książki pod tym samym tytułem.

Nicola Körnig pracuje jako projektant urbanista w Rotterdamie. Współautorka książki „Zuidpoort Delft” (Lokalizacja Zuidpoort Delft), Delft 1989.

Marc Lampe jest architektem praktykującym w Rotterdamie. Opublikował „De grootste kracht is de aantrekkingskracht” (Największą siłą jest siła atrakcji), Delft 1992.

Peter de Zeeuw pracował na Wydziale Architektury w Delft w wydziale projektowania urbanistycznego. Był także praktykującym architektem krajobrazu w Amsterdamie. Współautor książki „Het montagelandschap” (Montaż krajobrazu), Delft 1991. Zmarł w 1996.

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wprowadzenie
 
1. Projekt i analiza
1.1. Projekt
1.2. Analiza
 
2. Porządek i kompozycja
2.1. Wprowadzenie
2.2. Podstawowe instrumenty klasycznej architektury
2.3. Transformacje i manipulacje klasycznym systemem
2.4. Malowniczość i narracyjność
2.5. Od dystrybucji do kompozycji
2.6. W kierunku nowej architektury
2.7. Nieograniczona przestrzeń
2.8. Nadawanie kształtu nieokreślonemu
 
3. Projektowanie i użytkowanie
3.1. Wprowadzenie
3.2. Aspekty użytkowe przed 1900. rokiem
3.3. Funkcjonalizm
3.4. Okres powojenny
 
4. Projektowanie i konstrukcja
4.1. Wprowadzenie
4.2. Jedność konstrukcji i formy
4.3. Konstrukcja i prawda
4.4. Konstrukcja i okładzina
4.5. Architektura i produkcja przemysłowa
4.6. Estetyka inżynierska
4.7. Monumentalizacja technologii
4.8. Obsługiwana hala
4.9. Dramatyzowanie technologii
 
5. Projektowanie i typologia
5.1. Wprowadzenie
5.2. Rozwój typu
5.3. Typologia i projektowanie
5.4. Typologia a krajobraz
 
6. Projektowanie i kontekst
6.1. Wprowadzenie
6.2. Krajobraz
6.3. Krajobraz naturalny
6.4. Krajobraz upraw
6.5. Krajobraz architektoniczny
6.6. Rozwój formy miasta
6.7. Rozrost tkanki urbanistycznej
6.8. Struktura projektowana
6.9. Transformacja struktury urbanistycznej
 
Aneks. Techniki rysunkowe wspomagające analizę
1. Podstawowe rzuty
2. Przetwarzanie rysunku
 
Przypisy
Indeksy

 

Z recenzji

W książce omówiono zagadnienia związane z projektowaniem w ujęciu problemowym, opierając się na doświadczeniach projektowych wybitnych architektów i realizacjach, które weszły do kanonu architektury światowej. Zakres poruszanych tematów jest wspólny dla dzieł architektonicznych, urbanistycznych i podejmujących tematykę otwartego krajobrazu przekształcanego przez człowieka. Każdy z wybitnych twórców przedstawionych w publikacji rozwiązywał problemy podstawowe, które leżą u podstaw podejmowania decyzji formalnych, konstrukcyjnych i estetycznych. Analiza każdego projektu ma na celu odkrycie metody dochodzenia do rozwiązania, które okazywało się skuteczne i nowatorskie. [...] droga do doskonałych rozwiązań może być różna. U jej podstaw może leżeć jedna z „warstw” wyróżnionych w rozdziałach lub kilka z nich, jak w przypadku willi Rotonda w Vicenza, katedry gotyckiej i starożytnego miasta, których przykłady przywoływane są wielokrotnie przy omawianiu kolejnych zagadnień