Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Paweł Giżycki SJ. Architekt polski XVIII wieku

Wydawnictwo: Societas Vistulana
Autor: ANDRZEJ BETLEJ
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: twarda, Format: 16,5x24 cm, Stron: 399, 2003 rok, 236 zdjęć, planów i rysunków

Ksišżka Andrzeja Betleja, znawcy sztuki dawnych Kresów, stanowi jedno z najważniejszych dokonań ostatnich lat w zakresie badań nad architekturš późnobarokowš Rzeczypospolitej. Bogactwo materiału oraz interpretacje Autora, ukazujšce nowe perspektywy badawcze, przybliżajš twórczość znakomitego architekta, jezuity Pawła Giżyckiego, będšc jednocześnie - niejako na zasadzie pars pro toto - próbš omówienia zagadnień szerszych, m.in. nauczania architektury w kolegiach jezuickich czy recepcji wzorów architektury rzymskiej w sztuce polskiej XVIII wieku. Szczególnie cenny jest zamieszczony w ksišżce katalog dzieł, złożony z niezależnych, krótkich monografii poszczególnych prac Pawła Giżyckiego, oraz niezwykle bogaty materiał ilustracyjny, na który składa się 236 zdjęć, planów i rysunków - plon wypraw dokumentacyjnych Autora na tereny Ukrainy. Publikacja opatrzona jest także indeksem osobudowym i zestawieniem bibliograficznym.

Spis treści:
Wstęp                                                               
I. Stan badań                                                         
II. Wiadomości biograficzne                                            
III. Wykształcenie Pawła Giżyckiego a nauczanie architektury w Towarzystwie Jezusowym w pierwszej połowie XVIII wieku            
Nauczanie architektury w kolegiach jezuickich w pierwszej ćwierci XVIII wieku                                                   
Nauczanie warsztatowe    
                                     
IV. Paweł Giżycki jako architekt                                          
Dzieła najwczesniejsze (1724 - ok 1736)                             
Dzieła okresu dojrzałego (ok 1736 - ok 1745)                        
Dzieła późne (ok 1745 - 1761)               
    
V. Geneza i charakterystyka stylu Pawła Giżyckiego                         
Geneza stylu Giżyckiego                                     
Styl Pawła Giżyckiego                 
                           
VI. Twórczość Pawła Giżyckiego na tle architektury Rzeczypospolitej w XVIII wieku                                                   
Nurt "architektury Giżyckiego" w drugiej i trzeciej ćwierciXVIII wieku                                                    
Wpływ twórczości Giżyckiego na architekturę Wołynia i środowiska lwowskiego     
                                 
Zakończenie                                                          
Katalog dzieł                                                          
Prace samodzielnie projektowane przez Giżyckiego i powstałe przy jego ziale                                                   
Prace atrybuowane Giżyckiemu                                     
Prace niesłusznie przypisane Giżyckiemu                               
Spis ilustracji                                                         
Ilustracje                                                             
Wykaz skrótów                                                       
Bibliografia                                                           
Indeks osób