Reinhart Wolf. New York

  • 144,00 zł
  • Niedostępny

ISBN 978-3-8365-2495-7

Oprawa twarda z obwolutą Format  30x42 cm, Stron 800, 2019 r.

German photographer Reinhart Wolf (1930–1988) had a particular eye for architecture. In 1979, he turned his lens to some of the tallest buildings in the world, taking several trips to New York to photograph its most sky-soaring assets.

With texts by Edward Albee and Sabina Lietzmann and an interview with Andy Warhol, TASCHEN’s reprint of Reinhart Wolf – New York is both a nostalgic homage to the 1970s spirit of the city and a superb example of architectural photography. From Gothic detailing to the sleek surfaces of the International Style, Wolf’s portfolio spans the city’s dizzy stylistic reach but captures all buildings with the same infectious love and awe. The Chrysler Building tower shimmers in a gray dawn light, the Empire State Building glows against a stormy sky, and the Flatiron Building basks in late afternoon sun.

Though the last three decades have seen dramatic transformation to the skyline, not least after the events of 9/11, this book is testimony to New York’s enduring wonder. Surveying these grand, tall, pro structures, Wolf captures not just feats of engineering or marvels of ornamentation, but also, in particular, the magnetism of this city soaring towards the sky.

Niemiecki fotograf Reinhart Wolf (1930-1988) zwracał szczególną uwagę na architekturę. W 1979 r. skierował swój obiektyw w stronę jednych z najwyższych budynków na świecie, odbywając kilka podróży do Nowego Jorku, aby sfotografować jego najbardziej wzbijające się w niebo aktywa.

Z tekstami Edwarda Albee i Sabiny Lietzmann oraz wywiadem z Andym Warholem, przedruk TASCHENA Reinhart Wolf - Nowy Jork jest zarówno nostalgicznym hołdem dla ducha miasta z lat 70. ubiegłego wieku, jak i doskonałym przykładem fotografii architektonicznej. Od gotyckich detali po eleganckie powierzchnie w stylu międzynarodowym, portfolio Wolf's obejmuje zawrotny zasięg stylistyczny miasta, ale oddaje wszystkie budynki z tą samą zakaźną miłością i podziwem. Wieża Chrysler Building mieni się w szarym świetle świtu, Empire State Building jarzy się na tle burzliwego nieba, a Flatiron Building wygrzewa się w późnym popołniowym słońcu.

Choć w ostatnich trzech dekadach, zwłaszcza po wydarzeniach z 11 września, książka ta jest świadectwem niesłabnącego cu Nowego Jorku. Badając te wielkie, wysokie, dumne budowle, Wolf uchwycił nie tylko wyczyny inżynieryjne czy ca ornamentyki, ale także, w szczególności, magnetyzm tego miasta wznoszącego się ku niebu.