Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960

ISBN 9788374532495

Oprawa: twarda, Format: 20,5x26 cm, Stron: 361, 2015 r.


Książka ukazuje złożony proces odbudowy gdańskiego Głównego Miasta po drugiej wojnie światowej, uwikłany w ówczesne realia polityczne, ideowe i kulturalne. Autor przekonuje, że odbudowane po wojnie zabytkowe centrum Gdańska to miasto równocześnie stare i nowe. Z jednej strony zachowano bowiem szereg monumentalnych zabytków, odtworzono główne ciągi uliczne i charakterystyczne widoki, z drugiej jednak – radykalnie przekształcono strukturę miejską, dostosowując ją do wymogów nowoczesnej urbanistyki i tworząc na obszarze historycznego śródmieścia socjalistyczne osiedle robotnicze.

Główny nacisk został więc położony na zabowę mieszkaniową, stanowiącą większość tkanki tego nowego-starego organizmu miejskiego. Książka oparta jest na różnorodnej bazie źródłowej, wykorzystującej archiwalia, publikacje prasowe, publikowane i niepublikowane fotografie, wspomnienia uczestników odbudowy. Niezastąpionym źródłem wiedzy o odbudowie Gdańska jest wreszcie dla autora sam odbudowany Gdańsk.

Fragment książki

Spis treści:

Przedmowa do wydania polskiego 4

Wstęp 8

I. Gdańsk po wojnie. Oswajanie miejsca 22
1.1. W obliczu zniszczeń 23

1.2. Oswajanie miejsca 55

II. Dyskusja nad odbudową Gdańska 81
III. Ogarna, czyli „nowe miasto i nowi lzie” 112

IV. Droga Królewska i problem socrealizmu 154
4.1. Architektura 156
4.2. Wystrój dekoracyjny 194
4. 3. Oprawa socjalistycznych ceremonii 236

V. Szeroka, czyli dwie wizje odbudowy Gdańska: „historyczna” i „twórcza” 241
5.1. Teoria 242
5.2. Praktyka 251

VI. Straganiarska, czyli klęska historii 282
VII. Teatr na Targu Węglowym, czyli triumf nowoczesności 294

VIII. Układ urbanistyczny odbudowanego Gdańska 316

Zakończenie 340
Bibliografia 345
Indeks osób 357

Źródła ilustracji 361