Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Architektura historyzmu na ziemiach polskich

Wydawnictwo: Uniwersytet Łódzki
Autor: Krzysztof Stefański
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 16,8x24 cm, Stron: 154, 2005 r., 60 rysunków

Historyzm to w dziejach architektury epoka, która fascynuje, ale wciąż pozostaje słabo rozpoznana. Niniejsza książka jest próbą syntetycznego naszkocowania architektury tego czasu na ziemiach polskich, ukazując ich barwność i różnorodność, znaczenie poszczególnych twórców i rangę głównych ośrodków, Przeznaczona jest dla wszystkich miłośników sztuki, a zwłaszcza stentów architektury i historii sztuki.

Spis treści:
Wstęp
I. Klasycyzm epoki Królestwa Polskiego i początki architektury historyzmu: 1815-1830
l. Królestwo Polskie i Litwa
2. Galicja i Rzeczpospolita Krakowska
3. Wielkopolska i Pomorze

II. Historyzm wczesny (romantyczny): 1830-1860
1. Królestwo Polskie i Litwa
2. Galicja
3. Wielkopolska i Pomorze

III. Historyzm dojrzały: 1860-1895
l. Królestwo Polskie i Litwa
2. Galicja
3. Wielkopolska i Pomorze

IV. Historyzm późny i schyłkowy: 1895-1910
1. Królestwo Polskie i Litwa
2. Galicja
3. Wielkopolska i Pomorze
4. Architektura rezydencjonalna i sakralna przełomu wieków, "styl zakopiański"

Zakończenie
Wybrana literatura
Spis rysunków