Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej

Oprawa: miękka,  Format: 17x24 cm, Stron: 202, 2010 r.

Tereny polskich metropolii, szczególnie zaś strefy podmiejskie leżące poza granicami administracyjnymi miasta, są miejscem niezwykle dynamicznych procesów urbanizacji, czego przejawem jest szybko rozwój budownictwa mieszkaniowego. Badacze zwracają jednocześnie uwagę, że rozwój budownictwa na obrzeżach metropolii dokonuje się bez dbałości o ład przestrzenny i bez przestrzegania innych zasad planowania przestrzennego. Badania, których efektem jest określenie stanu i rozwoju budownictwa mieszkalnego na obszarze jednej z największych polskich aglomeracji oraz zagłębienie mechanizmów rządzących tym rozwojem, należy uznać za istotne z punktu widzenia naukowego i wartościowe dla praktyki.