Człowiek w przestrzeni publicznej miasta

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 242,  2011 r.


Przestrzeń publiczna w mieście nie ma racji bytu, jeśli nie użytkuje jej człowiek. Jej postrzeganie, wykorzystywanie oraz swobodny dostęp do niej jest kluczową kwestią rozważań autorów XXIV tomu "Konserwatorium Wiedzy o Mieście" pt. Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. Większość prac prezentowanych w niniejszym tomie odnosi się do przestrzeni publicznej w różnej wielkości polskich miastach. Tom składa się z 20 artykułów, w których przedstawiono wyniki badań reprezentantów różnych dyscyplin naukowych - geografów, socjologów, urbanistów.
 
Spis treści:
Wstęp – Iwona Jażdżewska 

Miejskie pro publico bono Szlachetny aksjomat czy cyniczny idiom?
 
– Mikołaj  Madurowicz 

Nowe przestrzenie publiczne w Łodzi w opinii mieszkańców – Jolanta Jakóbczyk -Gryszkiewicz 

Przestrzeń publiczna miasta jako obszar penetracji turystycznej – Adam Jelonek 

Wpływ funkcji turystycznej na internacjonalizację miast i ich przestrzeni publicznej – Piotr Zmyślony 


Nadbrzeżna przestrzeń publiczna w Lyonie Nowa jakość przestrzeni publicznejnad Rodanem – Iwona Jażdżewska, Lydia Coroy de Lille, Anais Lavot 

Przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Słupska i jej ocena w opinii mieszkańców  – Krzysztof Parzych 

Gry miejskie sposobem na „oswajanie” przestrzeni miasta – Łukasz Lechowski, Michał Grelewski 

Weihnachtsmarkt – przestrzeń publicznego oczekiwania – Marta Lackowska-Madurowicz 

Funkcjonalność i atrakcyjność ławek w przestrzeni publicznej – Lech Lichołai, Marta Pisarek, Marta Gargała 

Zielona przestrzeń publiczna Łowicza: zagospodarowanie i atrakcyjność dla mieszkańców – Maciej Guz 

Reżyserowanie przestrzeni publicznej miasta – Renata Jaroszewska-Brnicka 

Przestrzeń czasu wolnego w przestrzeni publicznej miasta – Marta Derek 

Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja– Dorota Celińska-Janowicz 
 
Centra handlowe w Łodzi - zawłaszczona przestrzeń publiczna? - Anna Janiszewska, Ewa Klima, Agnieszka Rochmińska 

Przestrzeń miejska w miastach Republiki Połniowej Afryki doby apartheidu– Magdalena Deptuła 

Percepcja i użytkowanie przestrzeni publicznej w średnim mieście – Wioletta Szymańska 

Przestrzenie publiczne suburbiów wielkiego miasta Przykład Wrocławia – Katarzyna Kajdanek 

Przemiany przestrzeni publicznej w osiedlach mieszkaniowych w okresie potransformacji systemowej Stium przypadku Radogoszcz-Wschód – Adamus Jagoda 

Przestrzeń publiczna. Przykład centrum Łodzi – Anita Wolaniuk, Marta Drozdowska 

Przestępstwa w przestrzeni publicznej. Przykład Łodzi – Stanisław Mordwa