Architektura

Architektura historyzmu na ziemiach polskich

Architektura historyzmu na ziemiach polskich

Historyzm to w dziejach architektury epoka, która fascynuje, ale wciąż pozostaje słabo rozpoznana. Niniejsza książka jest próbą syntetycznego naszkocowania architektury tego czasu na ziemiach polskich, ukazując ich barwność i różnorodność, znaczenie poszczególnych twórców i rangę głównych ośrodków, Przeznaczona jest dla wszystkich miłośników sztuki, a zwłaszcza studentów architektury i historii sztuki....

Człowiek w przestrzeni publicznej miasta

Człowiek w przestrzeni publicznej miasta

Tom składa się z 20 artykułów, w których przedstawiono wyniki badań reprezentantów różnych dyscyplin naukowych - geografów, socjologów, urbanistów.

Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem nie tylko socjologów, lecz także antropologów, urbanistów, geografów miasta oraz współdecydujących o jakości życia w miejskich strukturach....

39,90 zł
Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u

Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u

 Publikacja dotyczy wzajemnych relacji architektów i polityki w latach 1944-1989.

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Mechanizmy rewitalizacji wdrażanej w sposób zintegrowany i zorientowany na problemy oraz zjawiska społeczne, z którymi mierzą się współczesne miasta

Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej

Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej

Autor dokonał analizy porównawczej dwóch centrów handlowych z województwa łódzkiego. Jedno z nich funkcjonuje w przestrzeni miejskiej (Manufaktura), a drugiej w podmiejskiej (C.H. Ptak w Rzgowie)....

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

W publikacji zostały przedstawione typy przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego.