Urbanistyka

Człowiek w przestrzeni publicznej miasta

Człowiek w przestrzeni publicznej miasta

Tom składa się z 20 artykułów, w których przedstawiono wyniki badań reprezentantów różnych dyscyplin naukowych - geografów, socjologów, urbanistów.

Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem

Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem

Dziedzictwo poprzemysłowe jest unikalnym zasobem oraz wyjątkowym rodzajem atrakcji turystycznej.

44,90 zł
Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city to jedna z najczęściej dyskutowanych dróg rozwoju współczesnych miast.

Mała rzeka w dużym mieście. Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki
44,90 zł
Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem nie tylko socjologów, lecz także antropologów, urbanistów, geografów miasta oraz współdecydujących o jakości życia w miejskich strukturach....

39,90 zł
Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach

Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach

Celem głównym książki jest identyfikacja metod i narzędzi tej polityki, pozwalających na prowadzenie badań i wykorzystanie ich w planowaniu przestrzennym

44,90 zł
Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Mechanizmy rewitalizacji wdrażanej w sposób zintegrowany i zorientowany na problemy oraz zjawiska społeczne, z którymi mierzą się współczesne miasta

Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja

Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja

W książce poddano analizie genezę, rozwój, przemiany oraz percepcję tej formy zabudowy w wybranych miastach postsocjalistycznych.

52,50 zł
Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast

Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast

Tematem przewodnim monografii jest miasto w relacji globalizacja – gospodarka - społeczeństwo - system władzy i zarządzania.

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

W publikacji zostały przedstawione typy przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego.