Hydraulika i hydrologia

ISBN 83-89189-48-8

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 269, 2004 rok

Podręcznik przeznaczony jest dla stentów kierunku budownictwo do nauki przedmiotu o tej samej nazwie. Podzielono go na rozdziały zatytułowane zgodnie z tematami treści programowych standardu przedmiotu Hydraulika i hydrologia: ciśnienie i parcie hydrostatyczne, wypór, ruch cieczy, przepływ pod ciśnieniem, ruch w korytach otwartych, spiętrzenia, światło mostów i przepustów, ruch wód gruntowych, rowy i stnie, odwodnienie wykopów, filtracja w budownictwie, pomiary hydrometryczne, stany i przepływy w rzekach, bilans wody.

Każdy z tematów został rozbudowany w takim zakresie, w jakim autor uznał to za stosowne dla inżyniera budownictwa. Na końcu każdego rozdziału podany jest wykaz literatury źródłowej oraz dodatkowej, w której można znaleźć treści pozwalające na rozszerzenie wiadomości z każdego rozdziału. Podręcznik został poszerzony w stosunku do zakresu standardu z tego przedmiotu o rozdział Hydraulika mieszanin w rurociągach z uwagi na coraz częstszy kontakt inżynierów budowlanych z ta tematyką, zwłaszcza przy wydobyciu kruszywa spod wody lub budowlach transportujących ścieki.

Spis treści:
Przedmowa

 

Rozdział I
Cisnienie i parcie hydrostatyczne
Ciśnienie hydrostatyczne
Parcie hydrostatyczne na powierzchnie płaskie 
Parcie hydrostatyczne na powierzchnie zakrzywione
Przykłady obliczeń
Literatura źródłowa i dodatkowa

 

Rozdział II
Wypór
Równowaga ciał zanurzonych
Warunki równowagi ciał pływających
Przykłady obliczeń
Literatura źródłowa i dodatkowa

 

Rozdział III
Ruch cieczy
Definicje
Lepkość cieczy
Równanie Bernoulliego dla strugi cieczy doskonałej
Równanie Bernoulliego dla strugi cieczy  rzeczywistej
Spad i spadek hydrauliczny
Ruch laminarny i burzliwy
Literatura źródłowa i dodatkowa

 

Rozdział IV
Przepływ pod cisnieniem
Opory ruchu
Lewary i syfony
Przykłady obliczeń
Literatura źródłowa i dodatkowa

 

Rozdział V
Ruch w korytach otwartych
Energia własna (wewnętrzna)
Odskok Hydrauliczny
Formy odskoku hydraulicznego
Długość odskoku hydraulicznego
Przykłady obliczeń
Literatura źródłowa i dodatkowa

Rozdział VI
Spiętrzenia
Przelewy o ostrej krawędzi
Przelewy o ostrej krawędzi niezatopiony
Przelewy o ostrej krawędzi zatopiony
Przelewy o kształtach praktycznych
Przelewy spływowe (bezpróżniowe)
Przelewy o szerokiej koronie
Obliczanie szerokości przelewu
Obliczanie spiętrzenia na przelewie
Przykłady obliczeń
Literatura źródłowa i dodatkowa

Rozdział VII
Światło mostów i przepustów
Obliczanie światła mostów
Obliczanie przepustów
Przykłady obliczeń
Literatura źródłowa i dodatkowa

Rozdział VIII
Ruch wód gruntowych
Przykłady obliczeń
Literatura źródłowa i dodatkowa

Rozdział IX
Rowy i stnie
Rowy
Stnie
Przykłady obliczeń
Literatura źródłowa i dodatkowa

Rozdział X
Odwodnienie wykopów
Rodzaje odwodnień
Drenaże
Igłolifty
Stnie
Przykłady obliczeń
Literatura źródłowa i dodatkowa
 
Rozdział XI
Filtracja w budownictwie
Filtracja przez wały, groble i zapory
Przykłady obliczeń
Literatura źródłowa i dodatkowa

Rozdział XII
Pomiary Hydrometryczne
Pomiary stanu wody
Pomiary głębokości
Pomiar prędkości przepływu
Pomiar natężenia przepływu
Pomiar transportu rumowiska
Literatura źródłowa i dodatkowa

Rozdział XIII
Stany i rzepływy w rzekach
Stany wody
Stany charakterystyczne
Krzywa natężenia przepływu
Przepływy charakterystyczne
Literatura źródłowa i dodatkowa

Rozdział XIV
Bilans wodny
Literatura źródłowa i dodatkowa

Rozdział XV
Hydraulika mieszanin w rurociągach
Reżimy przepływy mieszanin w rurociagach
Opadanie cząstek stałych w cieczy
Poslizg międzyfazowy
Lepkość mieszanin
Prędkość graniczna
Modele przepływu mieszaniny newtonowskiej
Model Dyranda
Model Smołdyriewa
Model Silina
Model webera-Wagnera-Soboty
Model dwuwarstwowy Wilsona
Model Soboty
Przykłady obliczeń
Literatura źródłowa i dodatkowa