Infrastruktura terenów wiejskich

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 94, 2000 rok

Skrypt przeznaczony jest dla stentów na kierunku ochrona środowiska. Mogą z niego korzystać również stenci budownictwa i architektury krajobrazu. Opracowanie zawiera w ogólnym zarysie zagadnienia dotyczące infrastruktury osiedli wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej. Jest tu mowa o wiejskich drogach, kolejach, elektroenergetyce i telekomunikacji. Przytoczone w skrypcie szczegółowe przepisy prawne, dotyczące wymogów stref ochronnych i lokalizacji obiektów lub urządzeń stanowią pomocne źródło wiedzy zarówno na stiach, jak i w późniejszej praktyce zawodowej.