Budynki

Budynki i budowle dolnośląskich folwarków

Budynki i budowle dolnośląskich folwarków

Niniejsza publikacja jest wynikiem wieloletnich obserwacji, jakie autorka prowadziła nad zabudowaniami wchodzącymi w skład dawnych założeń dworsko- oraz pałacowo-folwarcznych. ...

52,00 zł
Mechanika budowli

Mechanika budowli

Skrypt przeznaczony jest dla studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Kierunku Inżynieria Środowiska. Składa się z dwóch zasadniczych części: Statyka Budowli (cz. I) i Wytrzymałość Materiałów (cz. II). Część I omawia zagadnienia przekształcania oraz warunki równowagi płaskich układów sił, podstawowe sposoby przeprowadzania statycznych obliczeń ustrojów prętowych na przykładzie rozwiązywania belek, ram i kratownic statycznie wyznaczalnych....