Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 124, 2008 rok

Książka przeznaczona jest zwłaszcza dla architektów krajobrazu, ekologów, a także dla wszystkich zainteresowanych gospodarką wodną. Wyczerpująco opisane zostały tutaj dotychczasowe sposoby gospodarowania wodami opadowymi, zaburzenia naturalnego obiegu wody spowodowane zabudową miejską oraz metody ZSD. Autorka uzupełnia swoje wywody kilkunastoma przykładami kształtowania krajobrazu poprzez projekty zintegrowane, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Publikacja zawiera wiele fotografii, które współgrają z tekstem głównym. Należy ona do serii Współczesne problemy architektury krajobrazu.

Spis treści:
Wstęp
1. Cel, zakres pracy i metoda badań
2. Przegląd piśmiennictwa
3. Wody opadowe w krajobrazie naturalnym - kontekst przyrodniczy
4. Wody opadowe w krajobrazie kulturowym - kontekst historyczny
5. Przesłanki do tworzenia zrównoważonych systemów drenażu (ZSD)
6. Zasady działania zrównoważonych systemów drenażu (ZSD)
7. Elementy składowe zrównoważonych systemów drenażu (ZSD)
7.1. Urządzenia odprowadzające i drenujące
7.2. Urządzenia chłonne
7.3. Urządzenia gromadzące i retencjonujące
7.4. Urządzenia oczyszczające
8. Kształtowanie krajobrazu w skali miasta - zastosowanie ZSD w Seattle
8.1. Strategia działań
8.2. Zrealizowane projekty
9. Kształtowanie krajobrazu poprzez projekty zintegrowane
9.1. Przykłady zagraniczne
9.1.1. Regionalny Park Fairland, Prince Georges/Montgomery - Stany Zjednoczone
9.1.2. Park osiedlowy Kuppersbusch, Gelsenkirchen - Niemcy
9.1.3. ,,Deszczowy ogród" przy Laboratorium Kontroli Zanieczyszczeń, Portland - Stany Zjednoczone
9.1.4. Plac Poczdamski, Berlin - Niemcy
9.1.5. Osiedle Marzahn-Hellersdorf, Berlin - Niemcy
9.1.6. Osiedle Kronsberg, Hanower - Niemcy
9.1.7. Osiedle Augustenborg, Malmo - Szwecja
9.1.8. Dzielica Fornebu, Oslo - Norwegia
9.1.9. ,,Ogrody deszczowe" w zlewni jeziora Crystal, Burnsville - Stany Zjednoczone
9.1.10. Osiedle Bo01, Malmo - Szwecja
9.1.11. Osiedle Millenium Village, Londyn - Wielka Brytania
9.2. Przykłady polskie
9.2.1. RJR Tobacco-Poland, Piaseczno - Polska
9.2.2. Osiedle Błękitne, Siechnice k.Wrocławia - Polska
10. Wykorzystanie zrównoważonych systemów drenażu (ZSD) w architekturze krajobrazu
10.1. Aspekt edukacyjny
10.2. Aspekt prawny
10.3. Aspekt projektowy
10.4. Aspekt ekonomiczny
10.5. Aspekt estetyczny
10.6. Aspekt realizacyjny
11. Podsumowanie i wnioski
12. Piśmiennictwo
Słownik pojęć proekologicznego gospodarowania wodą opadową