Przemijające krajobrazy – przykościelne cmentarze gminy Międzylesie

  • 60,00 zł

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 74, 2008 rok

Książka przeznaczona zarówno dla badaczy historii i kultury – etnologów, kulturoznawców, historyków, jak i dla wszystkich, którzy z zamiłowania zaczytują się w publikacjach dotyczących historii kultury. Stanowi ona inwentaryzację elementów architektury krajobrazu. Autorki charakteryzują krajobraz kulturowy czterech cmentarzy gminy Międzylesie: w Boboszowie, Gniewoszowie, Kamieńczyku i Lesicy. W książce zwrócono uwagę na historię wsi, kościołów, parafii oraz cmentarzy, znajdujących się na ich terenie. Te ostatnie poza tym zostały scharakteryzowane ze względu na ich lokalizację, urządzenie (m.in. opis ogrodzeń, bram, ścieżek, kwater , nagrobków, roślinności) oraz stan ich zachowania. Publikację kończy krótkie podsumowanie, w którym zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia działań, mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego. Należy ona do serii Współczesne problemy architektury krajobrazu.

 Spis treści:
1. Cel, zakres i metoda badań
2. Stan badań
3. Historia wsi, parafii, kościołów i cmentarzy
4. Położenie i układy przestrzenne wsi
5. Lokalizacja cmentarzy
6. Urządzenie cmentarza
6.1. Ogrodzenie i bramy
6.2. Drogi i ścieżki
6.3. Kwatery
6.4. Nagrobki i mogiły
6.5. Roślinność
6.6. Inne obiekty na terenie cmentarzy
7. Stan zachowania wartości kulturowych cmentarzy
8. Podsumowanie i wnioski
9. Piśmiennictwo