Struktura podłoża motywacyjnego zachowań użytkowników parków miejskich

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 74, 2005 rok

W monografii poruszona jest problematyka zależności pomiędzy charakterem potrzeb związanych z zachowaniami rekreacyjnymi użytkowników parków w dużych miastach Polski a określonymi wymaganiami związanymi z przestrzenią parkową, jej formą, wyposażeniem i dostępnością dla lzi. W części pierwszej opracowania przedstawiono modelowe zależności, które ułatwią projektantom terenów zielonych ocenę możliwości i stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z użytkowaniem przestrzeni parkowych. Część druga zawiera analizę infrastruktury 5 wybranych parków wrocławskich oraz ocenę potrzeb wymienianych przez użytkowników tych parków.

Spis treści:
I. Wstęp
Dotychczasowe kierunki badań
Zakres przedmiotowy i badawczy

II. Klasyfikacja grup potrzeb i wymagań warunkujach możliwości ich zaspokojenia w parkach
Metody badań
Obserwacje
Badania opinii użytkowników parków (dane samoopisowe)
Rezultaty badań

III.Weryfikacja opracowanych modelowych zależności w wybranych parkach
Obszary badań
Badania i analizy wstępne
Analiza uwarunkowańprzestrzenno społecznych związanych z lokalizacją badanych parków
Analiza programowa układu funkcjonalnego parków
Analiza programowa złożoności przestrzeni parkowych wpływających na relacje społeczne
Ocena rzeczywistego stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników na podstawie analiz
Ocena  stopnia spełnienia wymagań odnośnie form i wyposażenia przestrzeni parkowych
Ocena stopnia spełnienia wymagań odnośnie dostępności przestrzeni
Ocena rzeczywistego stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników określonego w wyniku analiz
Badania uzupełniające
Badania weryfikacyjne

IV. Wnioski 
Podsumowanie
Bibliografia