Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Gotycka architektura murowana w Polsce

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski
Autor: Andrzej Grzybkowski
Dostępność:

ISBN 978-83-235-1873-0
Oprawa:
twarda, Format:  17x24 cm, Stron: 310 , 2015 r.


Andrzej Grzybkowski ujmuje rozwój polskiej architektury gotyckiej w ramach większych europejskich całości kulturowych, a nie państwa w jego często zmienianych granicach. Ważniejszą od domniemanej spójności państwowej rolę od grywało wspólne z innymi krajami środowisko geograficzne i zależności artystyczne od krajów sąsiadujących, często istotniejsze od relacji międzydzielnicowych. Takie przekonanie odzwierciedla w książce układ materiału zabytkowego z silnym zróżnicowaniem dzielnicowym i dopiero wewnątrz tego podziału wyróżnienie typów przestrzennych budowli. W przeciwieństwie do podobnych (nielicznych i niezbyt aktualnych) opracowań Autor ogranicza kontekst historyczno-społeczny oraz problemy "ikonografii architektury", jej znaczeń i symboliki na rzecz ujęcia morfologicznego, analizy form, także detalu architektonicznego. Kryterium jakości artystycznej z jednej strony często prowadzi do przewartościowania znanych i popularnych budowli, z drugiej zaś - do wyróżnienia osiągnięć polskiej architektury na tle Europy Środkowo-Wschodniej. Zakres chronologiczny książki jest szerszy niż przyjęty dotychczas w badaniach
 architektury gotyckiej: od zwiastunów gotyckich w romanizmie aż do występującego w XVII wieku postgotyku. Zasięg terytorialny odzwierciedla natomiast kolejne zmiany - powiększania i pomniejszania - obszaru Polski. Autor wykracza zatem poza obecne granice i sposób ujęcia tych kwestii w analogicznych opracowaniach niemieckich, czeskich czy litewskich.

Konstrukcja książki, dobrze wyrażona w analitycznym spisie treści, podkreśla jej walor jako podręcznika akademickiego.

Andrzej Grzybkowski (ur. w 1935 r. w Poznaniu) jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie dwadzieścia lat prowadził wykłady w Instytucie Historii Sztuki i pięć lat w Instytucie Archeologii. Pracował także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Gdańskim. Stia odbył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - ukończył geografię (1959) i historię sztuki (1967, promotor prof. Gwido Chmurzyński). Doktorat z zakresu nauk technicznych uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1976, promotor prof. Andrzej Tomaszewski), habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim (1989). 

Autor czterech książek, m.in. Średniowieczne kaplice zamkowe Piastów Śląskich (XII-XIV wiek), Warszawa 1990,Między formą a znaczeniem. Stia z ikonografii architektury i rzeźby gotyckiej, Warszawa 1997, oraz kilkziesięciu rozpraw i artykułów recenzyjnych, publikowanych także w czasopismach niemieckich i włoskich. Prócz głównego zainteresowania architekturą średniowieczną zajmował się również ikonografią rzeźby średniowiecznej i jej tradycją antyczną oraz architekturą świecką XVIII-XX wieku.  Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN (wiceprzewodniczący w latach 2007-2011, obecnie członek zarządu). Od 1998 redaktor naczelny "Rocznika Historii Sztuki". Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.

Spis treści:
Wstęp
Sztuka narodowo-państwowa, region a uniwersum

Style, modi, fazy 

Wiek XIII

Cystersi w Małopolsce i na Śląsku

Dominikanie

Franciszkanie 

Cystersi w Wielkopolsce

Chór katedry wrocławskiej 

Faza klasyczna na Śląsku 

Faza redukcyjna na Śląsku 

Architektura municypalna

Kamienice 

Zamki 

Bazyliki śląskie 

Wiek XIV

Małopolska 

Architektura początku XIV wieku 

Katedra wawelska 

Patronat Kazimierza Wielkiego

Prezbiteria krakowskie

Hale 

Kościoły pseodwunawowe

Kościoły jednofilarowe 

Bazyliki krakowskie 

Korpus kościoła św. Katarzyny w Krakowie – Kazimierzu 

Klasztor Augustianów w Krakowie – Kazimierzu

Oblicowanie elewacji krakowskich 

Architektura świecka 

Zamki 

Ruś Halicko-Włodzimierska (XIV–XV wiek) 

Wielkopolska 

Katedra gnieźnieńska 

Sztuczny kamień 

Korpus nawowy katedry i fara w Poznaniu 

Katedra we Włocławku 

Chór katedry poznańskiej

Kościoły klasztorne

Fary

Mazowsze (XIV–XV wiek) 

Zamki 

Kościoły 

Wiek XV

Małopolska

Zmiana patronatu

Architektura prowincjonalna

Nowe zakony kanonicze 

Patronat Zbigniewa Oleśnickiego 

Fundacje Jana Długosza 

Hale

Sklepienia 

Kamieniarka (do ok. 1480) 

Kamienice i pałace Krakowa 

Kolegia i bursy uniwersyteckie 

Obwarowania 

Zamki 

Wielkopolska 

Wysoki chór

Kościół w Gosławicach 

Hale obejściowe 

Hale z poligonalnym chórem zintegrowanym 

Hale tradycyjne 

Pseobazyliki

Bazyliki

Zamki
Bernardyni

Wiek XVI 

Wielkopolska 

Hale

Kościoły jednonawowe i salowe 

Sklepienia

Wieże

Szczyty 

Małopolska

Kościół w Szydłowcu 

Kościół w Bieczu i kościoły w małych miastach 

Ruś Czerwona 

Mazowsze

Pseobazyliki 

Zachodni wielobok 

Wieże, empory, szczyty 

Sklepienia 

Prusy Królewskie 

Gdańsk 

Kościół Mariacki 

Sklepienia gwiaździsto-sieciowe 

Sklepienia kryształowe 

Inne hale 

Szczyty 

Ratusz 

Dwór Artusa

Dwór św. Jerzego 

Bramy miejskie 

Kamienice 

Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska, Warmia 

Epilog: postgotyk 

Prusy Królewskie

Małopolska 

Dominikanie 

Synagogi 

Ziemie ruskie Korony 

Bar thel Ranisch

Indeks nazw geograficznych i obiektów architektonicznych 

Spis ilustracji