Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski
Autor: Mikołaj Madurowicz
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 16,5 x 23,5 cm, Stron: 265, 2007 r., zdjęcia kolorowe i czarno-białe

 

 

 

Rozważania autora prowadzą od problematyki tożsamości przestrzeni do przestrzeni tożsamości, a następnie poprzez ujęcie ogólne miejskiej przestrzeni tożsamości do konkretyzacji empirycznej przestrzeni Warszawy. Praca zawiera najpełniejsze w literaturze geograficznej rozważania o tożsamości przestrzeni i miejscu, osadzone głęboko w kontekście filozoficznym, prowadzone szeroko w kategoriach ontologicznych, epistemologicznych, a nawet metafizycznych. W tym ogólnofilozoficznym ujęciu wykraczają one poza geografię i tym samym wnoszą nowe odniesienie do dyskusji prowadzonej w geografii człowieka na temat tożsamości przestrzeni, tożsamości regionalnej lub lokalnej, tożsamości miejsca.

 

Droga myślowa Mikołaja Madurowicza otwiera przed Czytelnikiem wiele możliwości podjęcia samodzielnego dyskursu nad przedstawionymi zagadnieniami. Autor zaprezentował w interesujący i oryginalny sposób rezultaty przemyśleń dotyczących przestrzennych aspektów tożsamości. Jednocześnie książka zaprasza Czytelnika do dialogu, do bycia stroną w dyskusji. Mikołaj Madurowicz w swoim wędrowaniu badawczym pozostawia, posługując się sformułowaniem Ingardenowskim, wiele "miejsc niedookreślenia". Podjęcie tożsamości należy rozpatrywać w kontekście relacji, otwarcia podmiotu na otoczenie, będące środowiskiem jego życia. Mikołaj Madurowicz jednoznacznie podkreślił, że istotą tożsamości miasta jest tożsamość w ujęciu relacyjnym. Dla Autora tożsamość przestrzeni miejskiej stanowi końcowy efekt procesu oddziaływań mających charakter sprężenia zwrotnego, powstających w relacji między człowiekiem a przestrzenią.

Spis tresci:

Przedmowa (Jacek Kaczmarek)

Wstęp

Część I: Teoretyczne problemy badań nad tożsamością i przestrzenią

1. Tożsamość w nauce współczesnej - wybrane perspektywy badawcze 

1.1. Filozoficzno-logiczny aspekt tożsamości

1.2. Czasoprzestrzenna tożsamość człowieka w świetle dyscyplin społecznych 

1.3. Tożsamość w ujęciu geograficznym

 

2. Problematyka badania przestrzeni 

2.1. Koncepcje przestrzeni w naukach przyrodniczych, społecznych i humanistycznych

2.2. Antropogeograficzna percepcja przestrzeni 

2.3. Podział ontologiczno-epistemologiczny przestrzeni 

 

3. Przestrzenny wymiar tożsamości

3.1. Status ontologiczny przestrzeni tożsamości 

3.2. Kulturowe uwarunkowanie przestrzeni tożsamości

3.3. Identyfikacja wartości przestrzennych w geografii człowieka

3.4. Istota przestrzeni tożsamości

 

Część II: Miasto jako przestrzeń tożsamości.
1.
Badania przestrzeni miasta w geografii człowieka i dziedzinach pokrewnych

2. Tożsamoć w badaniach geografów miasta  

2.1. Badania świadomości mieszkańców miasta  

2.2. Tożsamość człowieka a tożsamość przestrzeni miejskiej

 

3. Identyfikacja miejskich jakości przestrzennych

3.1, Rejestracja i charakterystyka, przestrzeni tożsamości

3.2. Dynamika tożsamości miasta

 

Część III: Przestrzeń tożsamości Warszawy
1. Tożsamość Warszawy

1.1. Warszawa jako przestrzeń tożsamości

1.2. Historyczne i artystyczne świadectwa tożsamości Warszawy  

1.3. Tożsamość mieszkańców  Warszawy

1.4. Podmiotowa świadomość przestrzeni miejskiej 

 

2.Ikonografia warszawskiej przestrzeni tożsamości 

2.1. Architektoniczna szata Warszawy

2.2. Idee urbanistyczne stolicy

2.3. Przestrzeń kulturowa Warszawy

2.4. Percepcja miejskiej przestrzeni znaczącej

2.5.Warszawskie miejsca tożsamości 

 

3. Organizacja i nacechowanie przestrzeni tożsamości Warszawy

3.1.Wyznaczniki trwałości warszawskiej przestrzeni tożsamości 

3.2. Dynamika tożsamości Warszawy

3.3. Istota przestrzeni tożsamosci Warszawy 

 

 

 

Zakończenie

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2 

Literatura

Indeks osób

Indeks geograficzny

Indeks warszawski

Spis wykresów i schematów

Spis map

Spis tabeli

Spis rycin i fotografii