Cmentarze dawnego Wrocławia

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Via Nova
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 24x31 cm, Stron:336,  270 barwnych fotografii i planów,

  

Ponad tysiąc lat historii Wrocławia zaznacza się w krajobrazie miasta zachowanym nadal dawnym układem urbanistycznym, a także różnorodnością stylów budowli wznoszonych w różnych epokach. Tworzyły je kolejne pokolenia wrocławian, które kształtowały tożsamość miasta. Miejscowa społeczność różnorodna pod względem politycznym, ekonomicznym i wyznaniowym - pozostawiła po sobie liczne ślady swojej bytności. Dziś próbujemy je na nowo odkryć i odczytać.

Kiedy po drugiej wojnie światowej Wrocław ponownie znalazł się w granicach państwa polskiego, nastąpiła bezprecedensowa w skali wymiana lności miasta. Osadnicy, którzy przybyli tutaj w latach 1945-1947, znaleźli się w otoczeniu powstałym w obcym im kręgu kulturowym. Władze komunistyczne podjęły próbę całkowitego wyrugowania śladów niemieckiej przesz i ości miasta, Utrniano także obiektywne badania nad historią Wrocławia i regionu. Ofiarą tego rodzaju działań stały się również miejsca pochówków pokoleń wrocławian, niejednokrotnie zasłużonych nie tylko dla Dolnego Śląska, ale także dla nauki i kultury światowej.

Dawne cmentarze odzwierciedlały historię tej ziemi, którą dziś staramy się na nowo odkrywać i przybliżać. Żmne poszukiwania archiwalne pozwoliły odtworzyć losy wrocławskich nekropolii i tym samym wypełnić lukę w badaniach nad dziejami miasta. Ważne jest! by tę historię znać i czerpać z niej pozytywne wartości w budowaniu współczesnej tożsamości wrocławian. Wierzę, że publikacja poświęcona dziejom wrocławskich nekropolii pozwoli wrocławianom i przybywającym do nas gościom lepiej poznać historię naszego miasta.  (ze wstępu, Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia).

 

Spis tresci:

Cmentarze katolickie

Parafia św. Andrzeja w Stabłowicach

Cmentarz katolicki w Stabłowicach  Katholischer Friedhof in Stabelwitz

Parafia Bożego Ciała 

Cmentarz przykościelny Bożego Ciała  St. Corpus Christi Kirchhof

 

Cmentarz Bożego Ciała  Friedhof St.
Corpus Christ

 

Parafia św. Doroty

Cmentarz przykościelny św. Doroty  St. Dorothea Kirchhof
Cmentarz św. Doroty , St Dorotheenfriedhof
Cmentarz św. Doroty, Friedhof St. Dorothea

 

Parafia św. Henryka
Cmentarz św, Henryka  Friedhof St. Heinrich

 

Parafia św. Jadwigi w Leśnicy

Cmentarz przykościelny św. Jadwigi  Kirchhof zu St. Hedwig

 

Parafia św. Jakuba i św. Krzysztofa na Psim Polu

Cmentarz przykościelny św. Jakuba i św, Krzysztofa Kirchhof St. Jakob unf St. Christophorus

Cmentarz św, Jakuba i św. Krzysztofa Friedhof St. Jakob und St. Christophorus

 

Parafia katedralna św. Jana Chrzciciela

Cmentarz na Zatumiu, Cmentarz św. Bartłomieja

Priedhof am Hinterdom, Friedhof St. Bartholomaus 

Cmentarz św. Wawrzyńca - Kirchhof zu St. Laurentius 
Cmentarz św. Wawrzyńca - Friedhof zu St. Laurentius

Parafia św. Macieja Apostoła
Cmentarz św. Agnieszki  St. Agnes Kirchhof
Cmentarz św. Macieja Apostola  Friedhof zu St. Matthias


Parafia Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych

Cmentarz na Książu Małym  Friedehof der Gemeinde Klein Tschansch

 

Parafia św. Maurycego
Cmentarz przykościelny św. Maurycego St.  Mauritius Kirchhof

 Stary cmentarz św. Maurycego  Alter Friedhof St. Mauritius
Nowy cmentarz św Maurycego  Neuer Friedhof St. MauritIus
Cmentarze gminne administrowane przez parafię św. Maurycego

 

Parafia św. Michała Archanioła

Cmentarz św. Michała  Alter St. Michaelis Kirchhof

 

Parafia św. Mikołaja

Cmentarz przykościelny św. Mikołaja  St. Nikolai Kirchhof

Cmentarz św. Mikołaja , Cmentarz Belvedere  Kirchhof zu St. Nikolai, Belvedere Kirchhof
Cmentarz św. Mikołaja i Bożego Ciała  Friedhof St. Nikolai und St.  Corpus Christi
Cmentarz św. Mikołaja -  Friedhof St. Nikolai

Cmentarz przykościelny św. Michała Archanioła w Muchoborze Wielkim

Kirchhof St. Michaelis in Gross Mochbern


Parafia Najświętszej Marii Pannyy

Cmentarz przykościelny Św. Anny  St. Ąnna Kirchhof

Cmentarz Najświętszej Marii Panny na Piasku  Friedhof St. Maria auf dem Sande

 

Parafia św. Wawrzyńca w Żernikach

Cmentarz przykościelny parafii św. Wawrzyńca w Żernikach St. Laurentius Kirchhof in Neukirch

 

Parafia św. Wincentego

Cmentarz przykościelny św. Wincentego  St. Vinzenz Kirchhof

Cmentarz Św. Wincentego  St. Vinzenz Friedhof

 

Parafia św. Wojciecha

Cmentarz przykościelny św. Wojciecha  St. Adalbert Kirchhof

Cmentarz św. Wojciecha  St. Adalbertfriedhof

Cmentarze zgromadzeń zakonnych

Cmentarz bonifratrów - Friedhof der Barmherzigen Brer  
Cmentarz bonifratrów - Friedhof der Barmherzigen Brer

Cmentarz klasztoru Franciszkanów  Klosterfriedhof des Fraziskanerkonvent
Cmentarz elżbietanek  Friedhof der Elisabethinerinnen
Cmentarz klasztoru Urszulanek  Klosterfriedhof der Ursulinerinnen

 

Cmentarze protestanckie


Parafia św. Barbary

Cmentarz przykościelny św. Barbary  St. Barbara Kirchhof

Cmentarz św. Barbary - St. Barbara Friedhof
Cmentarz św. Barbary - Friedhof zu St. Barbara

 

Parafia św. Bernardyna

Cmentarz  przykościelny św. Bernardyna  Kirchhof St. Bernhardin

Cmentarz św. Bemardyna - Cmentarz Nowoszczytnicki

Friedhof St. Bernhardin - Neuscheitniger Friedhof

Cmentarz św Bemardyna - Friedhof St. Bernhardin

Stary cmentarz św. Bernardyna Alter Friedhof St. Bernhardin
Nowy cmentarz św.  Bemardyna  Neuer Friedhof St. Bernhardin

 

Parafia św. Elrzbiety
Cmentarz przykościelny św. Elżbiety  St. Elisabethkirchhof


Parafia Jedenastu Tysięcy Dziewic

Cmentarz przykościelny Jedenastu Tysięcy Dziewic  Kirchhof Elftausend Jungfrauen

Cmentarz Jedenastu Tysięcy Dziewic - Friedhof Elftausend Jungfrauen 

Cmentarz Jedenastu Tysięcy Dziewic - Friedhof EIftausend Jungfrauen 


Parafia św. Krzysztofa

Cmentarz przykościelny św. Krzysztofa  Kirchhof zu St. Christophorus

Cmentarz św. Krzysztofa  Friedhof zu St. Christophorus


Parafia imienia Lutra

Cmentarz na Dąbiu  Gruneicher Friedhof

Cmentarz parafii imienia Lutra  Lutherfriedhof


Parafia św. Marli Magdaleny

Cmentarz przykościelny św. Marii Magdaleny  St. Maria Magdalena Kirchhof

Stary cmentarz św. Marii Magdaleny  Alter Friedhof St. Maria Magdalena
Nowy cmentarz św. Marii Magdaleny  Neuęr Friedhof St. Maria Magdalena


Parafia Zbawiciela

Cmentarz Zbawiciela - Kirchhof St. Salvator

Cmentarz Zbawiciela -  St. Salvatorfriedhof

Cmentarz Zbawiciela i Św Krzysztofa  Friedhof St. Salvator und St. Christophori
Stary cmentarz Zbawiciela i Św. Jana  Alter Friedhof St. Salvator und St. Johannes
Nowy cmentarz Zbawiciela i Św. Jana  Neuer Friedhof St. Salvator und St. Johannes
Cmentarz Zbawiciela, Cmentarz św. Jana  Friedhof St. Salvator, Friedhof St. Johannes Cmentarze gminne administrowane przez parafię Zbawiciela


Parafia ewangelicka w Leśnicy

Cmentarz ewangelicki w Leśnicy  Evangelischer Friedhof in Lissa


Parafia ewangelicka w Praczach

Ewangelicki cmentarz parafialny w Praczach

Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde Hermprotsch
Cmentarz filialny parafii ewangelickiej Pracze w Stabłowicach

Filialfriedhof der evangelischen Kirchengemelnde Herrnprotsch in Stabelwitz

 

Parafia ewangelicka na Psim Polu

Stary cmentarz ewangelicki parafii Psie Pole

Alter Friedhof der ewangelischen Gemeinde Hundsfeld

 Nowy cmentarz ewangelicki parafii Psie Pole

Neuer evangelischer Friedhof der Gemeinde Hundsfeld

 

Parafia ewangelicka w Swojczycach

Cmentarz przykościelny Św Jacka  St. Hiazyntus Kirchhof

Ewangelicki cmentarz parafialny w Swojczycach

Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde Schwoitsch

 Gmina ewangelicko-reformowana (kalwińska)

 Stary cmentarz gminy ewangelicko-reformowanej

 Alter Friedhof der Reformierten Gemeinde

 Nowy cmentarz gminy ewangelicko-reformowanej

Neuer Friedhof der Reformierten Gemeinde

 

Gmina staroluterańska

Cmentarz gminy staroluterańskiej  Altlutherischer Friedhof

 

Wolny Związek Religijny

Cmentarz Wolnego Związku Religijnego  Freidenkerfriedhof, ehemaligen Cholerafriedhof


Cmentarze komunalne

Cmentarz św Gertry  Kirchhof zu St. Gertris

 Wielki Cmentarz  Grosser Friedhof

 Cmentarz w Gajowicach  Gabitzer Friedhof

 Cmentarz na Gaju - Herdainerfriedhof

Cmentarz dawnej gminy Glinianki, Cmentarz w Gliniankach

Friedhof der ehemaligen Gemeinde Lehmgruben, Lehmgrubenerfriedhof

 Cmentarz gminy Muchobór Wielki  Friedhof der Gemeinde Gross Mochbem

 Cmentarz gminy Osobowice  Gemeindefriedhof in Oswitz

 Cmentarz dawnej gminy Popowice  Friedhof der ehemaligen Gemeinde Popelwitz

 Cmentarz szpitala Wszystkich Świętych  Allerheiligenfriedhof, ehemaligen Cholerafriedhof Cmentarz gminy Tarnogaj  Durrgoyer Gerneinde-Friedhof

 Cmentarz dawnej gminy Nowa Wieś  Friedhof der ehemaligen Gemeinde Neorf

 Cmentarz gminy Grabiszyn  Grabschener Gemeindefriedhof

 Cmentarz wiejski na Kozanowie  Dorffriedhot Cosel

Cmentarz gminny w Borku  Kleinburger Gemeindefriedhof

 Cmentarz na Hubach, Cmentarz św. Jerzego  Hubener Friedhof, Georgener Friedhof

Cmentarz na Gaju - Herdainerfriedhof

Cmentarz komunalny na Grabiszynie  Kommunal Friedhof in Grabschen

Cmentarz komunalny na Osobowicach  Kommunal Friedhof in Oswitz

Stary cmentarz gminy Kuźniki  Alter Gemeindefriedhof Schmiedefed

Cmentarz na Karłowicach  Friedhof in Carlowitz

Cmentarz ośrodka gruźliczego w Praczach

Friedhof des Tuberkulosen Pflegehauses in Herrnprotsch, Tuberkulosenfriedhof

Cmentarz komunalny na Kozanowie  Kornmunal Friedhof in Cosel, Coseler Friedhof

Nowy cmentarz gminy Gądów Mały  Neuer Friedhof der Gemeinde Klein, Gandau

Cmentarz w Brochowie  Neuer Brockauer Friedhof

Nowy cmentarz gminy Kuźniki  Neuer Friedhof der Gemeinde Schmiedefeld

Cmentarz gminny w Maślicach  Gerneindefriedhof in Masselwitz