Hermann Krone i inni Wrocław na fotografii 1840–1900

  • 78,00 zł
  • Niedostępny

ISBN 978-836402513-6

Oprawa: twarda z obwolutąFormat: 28,5x31 cm, Stron: 120, 2014 r., wersja polska

Album prezentuje wybór najstarszych fotografii Wrocławia zachowanych w kolekcjach wrocławskich i niemieckich, często nigdy niepublikowanych. Hermann Krone, jeden z ojców fotografii niemieckiej, pochodził z Wrocławia, jego ojciec miał tu zakład litograficzny. I choć Krone spędził we Wrocławiu tylko dzieciństwo i wczesną młodość, pierwsze kroki jako fotograf tu wykonał, również najstarsze zachowane zdjęcia naszego miasta są jego autorstwa. Zygmunt Wielowiejski, autor książki, kolekcjoner i znawca dziewiętnastowiecznej fotografii, we wstępie pisze szeroko o narodzinach fotografii we Wrocławiu. 

 

Jest u nas także wydanie tej książki w języku niemieckim Hermann Krone und andere frühe Fotografen. Breslau auf Fotografien 1840–1900

Das Album zeigt eine Auswahl der ältesten Fotografien von Breslau, die sich in Breslauer und deutschen Sammlungen erhalten haben und größtenteils bisher unveröffentlicht blieben. Hermann Krone, einer der Pioniere der deutschen Fotografie, war gebürtiger Breslauer, sein Vater betrieb in dieser Stadt eine lithografische Werkstatt. Und obwohl Krone nur seine Kindheit und frühe Jugendzeit in Breslau verbrachte, ging er hier seine ersten Schritte als Fotograf und er schuf die ältesten erhaltenen Fotografien dieser Stadt. Zygmunt Wielowiejski, der Autor des Buchs, ist Sammler und Kenner der Fotografie des 19. Jahrhunderts, sein Vorwort beschreibt ausführlich die Anfänge der Fotografie in Breslau.