Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Via Nova
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 88,00 zł

ISBN 9788360544846

Oprawa: twarda, Format: 24x31 cm, Stron: 254, 2006 r., papier kredowy, 244 ilustracje barwne i czarno-białe

Książka Iwony Bińkowskiej jest efektem wielu lat pracy badawczej autorki i stanowi rodzaj ich podsumowania. Praca jest syntezą ukazującą najważniejsze parki, zieleńce i ogrody Wrocławia wraz z ich sztuką i architekturą w najważniejszym, dla formowania się dzisiejszego kształtu i charakteru miasta, czasie - w ponadstuletnim okresie od połowy XVIII wieku aż do początków XX stulecia. To piękna i bardzo cenna publikacja, ważna nie tylko dla mieszkańców Wrocławia, ale także wielu innych miast środkowoeuropejskich.


Spis treści:
Słowo wstępne
Wstęp
Wprowadzenie Wybrane problemy badań nad sztuką ogrodową w mieście

Wrocławianie - twórcy, mecenasi i użytkownicy dzieł sztuki ogrodowej
Działalność władz samorządowych i ogrodników miejskich, ział organizacji społecznych i środowisk naukowych
Wpływ państwowej i prywatnej edukacji w zakresie sztuki ogrodowej na środowisko ogrodników wrocławskich
Wrocławskie stowarzyszenia ogrodników - forum integracji profesjonalistów i miłośników
Zmiany sposobu prezentowania sztuki ogrodowej na wystawach przemysłowych i ogrodniczych we Wrocławiu do 1913 roku
Wrocławskie Towarzystwo Upiększania (Breslauer Verschonungsverein) - jego poprzednicy i kontynuatorzy

Kompozycje zieleni publicznej jako element miejskiego i podmiejskiego pejzażu
Ogrody prywatne i zieleń publiczna przed likwidacją fortyfikacji miejskich
Przekształcenia systemu zieleni publicznej w związku z urbanistycznym rozwojem Wrocławia                                      

Parki, promenady, skwery i zieleńce
Otwarcie miasta - Promenada
Przekształcanie parków prywatnych w założenia publiczne
Park Szczytnicki (Scheitniger Fbrk)
Leśny park Osobowicki (Oswitzer Waldpark)
Park Dębudowy (Eichenpark)

Parki i skwery w dzielnicach mieszkaniowych 
Pola Stawowe (Teichackern)
Plac św Macieja (Matthiasplatz)                                                  
Park Połniowy (Siidpark)
Park Tolpy (Waschteichpark)
Skwer na placu Anielewicza (Eichendorfferplatz)
Park Staszica (Benderplatz)

Uwagi końcowe
Aneks

Literatura przedmiotu - źródła publikowane i archiwalne materiały niepublikowane    
Literatura
Źródła publikowane
Teksty niepublikowane
Materiały ikonograficzne
Projekty i źródła kartograficzne    
Przypisy
Nature and the City (Summary)
Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks osób
Indeks rzeczowy