Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Instalacje elektryczne na budowie

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Autor: Waliszewski Wiesław
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
89,00 zł

ISBN 978-83-269-8366-5

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 92, 2019 r.

W publikacji opisano zasady zasilania terenu bowy w energię elektryczną, cechy stosowanych w tym miejscu rozdzielnic i przewodów, porady dotyczące oświetlenia prac na bowie. Przedstawiono przepisy BHP na temat ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi z użytkowaniem energii elektrycznej na bowie.

Publikacja przedstawia zagrożenia związane z użytkowaniem na bowie urządzeń i instalacji elektrycznych, a także opisuje środki ochrony przed tymi niebezpieczeństwami.

Omawia też odpowiednie przepisy BHP. Ponadto w książce zamieszono porady dotyczące zasilenia bowy w energię elektryczną, m.in. przydatne do obliczenia mocy zapotrzebowanej, wskazówki na temat rozdziału energii elektrycznej.

Opisane są przewody stosowane na terenie bowy oraz wymagania dotyczące rozdzielnic wykorzystywanych w tym miejscu.

W rozdziałach o oświetleniu autor zestawia, na podstawie Polskich Norm, wymogi dotyczące średniego natężenia oświetlenia, dopuszczalnej wartości olśnienia, równomierności oświetlenia oraz wskaźnika oddawania barwy światła w różnych miejscach pracy (i przy różnych czynnościach) na bowie.

 

Spis treści:

Przepisy o instalacjach elektrycznych na bowie

Rozporządzenia wydane na podstawie Kodeksu pracy

Rozporządzenia wydane na podstawie Prawa bowlanego

 

Norma PN-HD 60364–7–704:2010 o instalacjach elektrycznych na bowie

Instalacje objęte normą

Zalecenia normy

Inne normy przydatne na bowie

 

Unikanie zagrożeń w pobliżu linii elektroenergetycznych

Zagrożenia występujące w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych

Prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego

Oznaczenie strefy niebezpiecznej

Transport pod liniami napowietrznymi

Organizacja prac w strefie niebezpiecznej

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Środki ochrony od porażeń

Wybór środków ochrony w zależności od strefy

Strefa I

Strefa II

Strefa III

Strefa IV

Inne zalecenia dotyczące środków ochrony

 

Zasilanie bowy w energię elektryczną

Wskazówki do obliczenia mocy zapotrzebowanej

Bowa o mocy zapotrzebowanej do 50 kW

Bowa o mocy zapotrzebowanej od 50 do 500 kW

Zasilanie z zespołu prądotwórczego

 

Rozdział energii elektrycznej na terenie bowy

Przewody sieci rozdzielczej

Rozdzielnice na bowie

Instalacje w stałych obiektach zaplecza bowy

 

Jakie oświetlenie należy stosować na terenie bowy

Przepisy na temat oświetlenia na bowie

Wymagania normatywne dla oświetlenia podstawowego

Stosowanie oświetlenia awaryjnego .

Materiały źródłowe .

 

Światło na bowie nie może przeszkadzać sąsiadom i pracownikom

Światło przeszkadzające według normy i przepisów

Przykłady rozwiązań

Sprawdzanie i odbiory urządzeń oświetleniowych stanowiących stałe wyposażenie terenu bowy