Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Dodatki katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych

Wydawnictwo: WKŁ
Autor: Bogusław Stefańczyk, Paweł Mieczkowski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
63,00 zł
Oprawa: twarda, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 228, 2010 r.

 
Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych, zwłaszcza węglowodorowych wchodzących w skład asfaltów oraz najistotniejsze zagadnienia z zakresu przeróbki ropy naftowej i jej wpływu na skład chemiczny asfaltów. Przeanalizowano mechanizm działania oraz wpływ na wybrane cechy fizykochemiczne asfaltu katalizatorów, dodatków aktywnych powierzchniowo i emulgatorów. W chemicznym ujęciu podano ewentualne konsekwencje ekologiczne prób utylizacji wybranych odpadów poużytkowych przy wytwarzaniu i układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych. Odbiorcy książki: inżynierowie budownictwa drogowego oraz stenci wydziałów inżynierii lądowej i budownictwa wyższych uczelni technicznych.

 
Spis treści:
1. Podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych 
1.1. Podstawowe elementy budowy materii i układ okresowy pierwiastków 
1.2. Wiązania międzyatomowe i międzycząsteczkowe 
1.2.1. Wiadomości ogólne 
1.2.2. Wiązania międzyatomowe 
1.2.3. Wiązania międzycząsteczkowe 
1.3. Rozpuszczalniki, roztwory, kwasy, zasady i ich nowe ujęcie 
1.4. Dysocjacja elektrolityczna, elektrolity i elektroliza 
1.5. Hydroliza 
1.6. Utlenianie i redukcja 
1.7. Mechanizm oddziaływania katalizatorów metalicznych 

2. Wybrane zagadnienia z chemii organicznej
2.1. Podstawowe związki węglowodorowe. Nomenklatura 
2.2. Związki pierścieniowe heterocykliczne 
2.3. Grupy funkcyjne 
2.4. Pochodne węglowodorów 
2.4.1. Pochodne chlorowcowe związków alifatycznych i aromatycznych 
2.4.2. Alkohole alifatyczne, fenole i alkohole aromatyczne 
2.4.3. Aldehydy i ketony alifatyczne oraz aromatyczne 
2.4.4. Etery 
2.4.5. Kwasy alifatyczne i aromatyczne 
2.4.6. Estry 
2.4.7. Inne pochodne kwasów tłuszczowych 
2.4.8. Połączenia azotowe 
2.4.9. Połączenia siarkowe 

3. Wpływ rodzaju ropy i technologii jej przeróbki na skład chemiczny asfaltów 
3.1. Pochodzenie ropy naftowej 
3.2. Klasyfikacja rop naftowych jako surowców do produkcji asfaltów 
3.3. Metody przeróbki ropy naftowej na asfalty 
3.4. Analiza chemiczno-grupowa asfaltów w ocenie ich laboratoryjnego starzenia 
3.5. Budowa koloidalna asfaltów 
3.6. Procesy powstawania struktur w asfaltach 

4. Przemiany chemiczne asfaltu w robotach bitumicznych na gorąco 
4.1. Zagadnienia termochemii w mieszankach mineralno-asfaltowych 
4.2. Oddziaływanie katalizatorów metaloorganicznych na asfalty 
4.2.1. Związki metaloorganiczne - historia i współczesność 
4.2.2. Katalizator utleniania asfaltu ChemcreteTM Modifier 
4.2.3. Sole żelazowe kwasów organicznych katalizatorami polimeryzacji utleniającej asfaltów 
4.2.4. Biolepiszcza, propozycje technologii otrzymywania 

5. Wpływ dodatków powierzchniowo aktywnych substancji i plastyfikatorów na asfalty i mieszanki mineralno-bitumiczne
5.1. Wiadomości wstępne 
5.2. Niektóre zagadnienia budowy chemicznej dodatków kationowych 
5.3. Funkcje dodatków powierzchniowo aktywnych substancji (PAS) w robotach bitumicznych 
5.3.1. Wiadomości ogólne 
5.3.2. Dodatki kationoaktywne w roli środków adhezyjnych 
5.3.3. Dodatki kationoaktywne w roli substancji plastyfikujących asfalty 
5.3.4. Dodatki powierzchniowo aktywnych substancji jako inhibitory starzenia asfaltów 
5.3.5. Wpływ pochodnych ropy naftowej i smoły węglowej na właściwości techniczne asfaltów drogowych 

6. Rola emulgatorów w emulsjach asfaltowych i technologii na zimno 
6.1. Uwarunkowania fizyczno-chemiczne powstawania emulsji prostych i odwrotnych 
6.2. Skład chemiczny i struktura emulgatora a jego aktywność powierzchniowa 
6.3. Klasyfikacja emulgatorów stosowanych w emulsjach asfaltowych 
6.3.1. Emulgatory anionowe 
6.3.2. Emulgatory kationowe 
6.3.3. Emulgatory amfoteryczne 
6.3.4. Emulgatory niejonowe 
6.4. Dobór ilości emulgatora do asfaltu 
6.4.1. Liczba kwasowa asfaltu 
6.4.2. Badanie samorzutnej emulgacji anionowej - podstawa doboru asfaltów do emulsji kationowych 
6.5. Przemysłowe recepty emulsji kationowych i anionowych 
6.5.1. Emulsje anionowe 
6.5.2. Emulsje kationowe 
6.6. Mechanizm wiązania szkieletu mineralnego z emulsją 
6.6.1. Emulgatory kationowe w mieszankach mineralno-emulsyjnych 
6.6.2. Składniki mieszanek mineralno-emulsyjnych 

7. Konsekwencje ekologiczne utylizacji niektórych odpadów poużytkowych w robotach bitumicznych na gorąco 
7.1. Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne zastosowania siarki w budownictwie drogowym 
7.1.1. Oddziaływanie siarki na asfalt
7.1.2. Badania strukturalno-mechaniczne lepiszczy asfaltowo-siarkowych 
7.2. Utylizacja poużytkowych opon samochodowych w budownictwie drogowym 
7.3. Konsekwencje ekologiczne utylizacji odpadów poużytkowych z PVC 
Literatura