Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Instalacje elektryczne

Wydawnictwo: WKŁ
Autor: Sławomir Kołodziejczyk
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
56,00 zł

ISBN 9788320620160
Oprawa: miękka, Format: 16,5x23,8 cm, Stron: 380, Rysunki: 165, 2020 r.

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym. Opisano w nim rodzaje przewodów elektrycznych (ich bowę, parametry, oznaczanie i sposoby łączenia), sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych (w tym m.in. łączniki, gniazda i wtyczki, wyłączniki, styczniki, bezpieczniki, złączki i puszki instalacyjne oraz korytka i rury ochronne), oświetlenie elektryczne (z uwzględnieniem m.in. parametrów świetlnych, rodzajów lamp, klas i rodzajów oświetlenia, różnych rodzajów opraw oświetleniowych oraz zasad oświetlania i metod obliczania natężenia oświetlenia), bowę i rodzaje instalacji elektrycznych (w tym m.in. parametry techniczne, części składowe, sieć rozdzielczą, instalacje odbiorcze, układy sieci i instalacji elektrycznych) oraz eksploatację instalacji elektrycznych (z uwzględnieniem m.in. środków ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przepięciowej, zasad eksploatacji instalacji, zakłóceń w działaniu instalacji i zasad ochrony przeciwpożarowej). Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i testy kontrolne oraz tabelę uszczegółowionych efektów kształcenia, które umożliwiają uczniowi samoocenę stopnia opanowania materiału.
Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika elektryka i elektryka oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie części 1 kwalifikacji E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 10 /2016.


Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji ELE.02.


Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 10 /2016

Spis treści:
Do Czytelnika  5
1 Przewody i kable w instalacjach elektrycznych  7
1.1 Budowa i rodzaje przewodów oraz kabli elektrycznych  7
1.2 Oddziaływanie prądu elektrycznego w przewodach i kablach  23
1.3 Sposoby łączenia przewodów elektrycznych  28
1.4 Sprawdzenie wiadomości  33

2 Sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych  37
2.1 Zjawiska fizyczne występujące podczas pracy zestyków  37
2.2 Łuk elektryczny i sposoby jego gaszenia  38
2.3 Rodzaje łączników   40
2.4 Łączniki o napędzie ręcznym  41
2.5 Parametry łączników  52
2.6 Łączniki automatyczne  53
2.7 Łączniki stosowane w sterowniczych i sygnalizacyjnych układach automatyki 
 stykowej  71
2.8 Osprzęt elektroinstalacyjny  98
2.9 Stopień ochrony obów IP  113
2.10 Sprawdzenie wiadomości  117

3 Oświetlenie elektryczne  123
3.1 Podstawowe wielkości świetlne  123
3.2 Rodzaje źródeł światła  127
3.3 Rodzaje oświetlenia  166
3.4 Klasy oświetlenia  169
3.5 Oprawy oświetleniowe  171
3.6 Zasady projektowania elektrycznego oświetlenia wnętrz  178
3.7 Oświetlenie terenów otwartych  195
3.8 Sprawdzenie wiadomości  202

4 Budowa i rodzaje instalacji elektrycznych  208
4.1 Rodzaje i parametry instalacji elektrycznych  208
4.2 Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze  210
4.3 Części składowe instalacji elektrycznej  214
4.4 Rodzaje i sposoby montażu instalacji elektrycznych  226
4.5 Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych  250
4.6 Sprawdzenie wiadomości  264

5 Konserwacja i eksploatacja instalacji elektrycznych  269
5.1 Środki ochrony przeciwporażeniowej  269
5.2 Uziomy  291
5.3 Pomiary parametrów instalacji elektrycznych  297
5.4 Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych  316
5.5 Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych  324
5.6 Eksploatacja instalacji i urządzeń o napięciu ponad 1 kV  332
5.7 Zakłócenia w działaniu instalacji elektrycznych  337
5.8 Ochrona przeciwpożarowa  340
5.9 Sprawdzenie wiadomości  345
 Bibliografia  350
 Wykaz ważniejszych norm i podstawowych aktów prawnych  351
 Słowniczek podstawowych pojęć  353
 Rozwiązania testów kontrolnych     367