Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów

Wydawnictwo: WNT
Autor: Alfons Gassner
Dostępność:
Oprawa: twarda, Format: 19x26 cm, Stron: 634, rys. 1510, 2008 rok

Książka zawiera kompletny zbiór praktycznych informacji dla osób projektujących, instalujących, eksploatujących i konserwujących nowoczesne systemy sanitarne. Podano w niej szczegółowe wiadomości dotyczące znaczenia, właściwości, obiegu i wykorzystania wody i powietrza, zaopatrzenia w wodę pitną, podgrzewania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, odprowadzania wody z dachu. Omówiono materiały stosowane w urządzeniach sanitarnych oraz ich ochronę przed korozją, przygotowanie podłoża pod instalacje sanitarne, układanie, łączenie i ochronę rur. Wiele miejsca poświęcono urządzeniom sanitarnym i ich armaturze. Podano szczegółowe informacje na temat odpowiedniego zaprojektowania i eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Omówiono rodzaje energii wykorzystywanej w technice sanitarnej. Przedstawiono urządzenia gazowe, ich typy, przyłączanie, palniki gazowe, zabezpieczenia, konserwację przewodów, urządzeń gazowych i kominów oraz odprowadzanie spalin. Zamieszczono wiadomości na temat sterowania, regulacji i automatyzacji w bynkach. Zwrócono także uwagę na zasady postępowania z klientem. Każdy rozdział kończy się pytaniami sprawdzającymi nabyte wiadomości. W tekście można też znaleźć wiele praktycznych przykładów obliczeniowych. Układ książki jest bardzo przejrzysty, a liczne kolorowe ilustracje pomagają zrozumieć omawiane zagadnienia.

Jest to podstawowe źródło wiedzy dla monterów instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych, osób projektujących, eksploatujących i konserwujących nowoczesne systemy sanitarne, osób bujących lub remontujących domy lub mieszkania, uczniów średnich szkół technicznych, a także dla stentów wydziałów inżynierii sanitarnej i bownictwa.

Spis treści:
Wykaz skrótowców
1. Woda i powietrze
1.1. Znaczenie i użytkowanie wody i powietrza
1.2. Obieg wody i wilgotność powietrza
1.3. Właściwości wody
1.4. Woda i środowisko

2. Materiały, produkty i korozja w instalacjach sanitarnych
2.1. Materiały w branży sanitarnej
2.2. Produkty bowlane
2.3. Korozja materiałów i produktów bowlanych

3. Podstawowe pojęcia z fizyki potrzebne instalatorowi
3.1. Ciśnienie
3.2. Ciepło
3.3. Hałas i ochrona przed hałasem
3.4. Ochrona przeciwpożarowa w technice sanitarnej
3.5. Statyka elementów bynku
3.6. Ścianki instalacyjne
3.7. Stzienki dla przewodów układanych w ziemi

4. Przewody
4.1. Rury
4.2. Łączenie rur
4.3. Prowadzenie przewodów
4.4. Ochrona przewodów przed przenoszeniem ciepła
4.5. Mocowanie przewodów

5. Zaopatrzenie w wodę do picia
5.1. Woda do picia i woda nie nadająca się do picia
5.2. Wymagania jakościowe dla wody pitnej
5.3. Źródła wody pitnej i jej ujmowanie
5.4. Podnoszenie wody
5.5. Centralne zaopatrzenie w wodę
5.6. Lokalne zaopatrzenie w wodę
5.7. Urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody
5.8. Wykorzystanie wody deszczowej
5.9. Przewody wody pitnej w bynkach i na posesjach
5.10. Uzdatnianie wody do picia
5.11. Próba szczelności instalacji wodociągowej
5.12. Płukanie instalacji wodociągowej
5.13. Nieniszczące ustalanie miejsca przecieku w instalacji

6. Armatura
6.1. Zadania – wymagania
6.2. Armatura odcinająca
6.3. Armatura czerpalna
6.4. Spłuczki do misek ustępowych i pisuarów
6.5. Reduktory ciśnienia
6.6. Armatura zabezpieczająca
6.7. Ochrona jakości wody pitnej – urządzenia zabezpieczające
6.8 Przeglądy i kontrola instalacji wody do picia wg DIN 1988-8

7. Odprowadzenie ścieków 
7.1. Potrzeba i rozwój systemów odprowadzania ścieków
7.2. Centralne odprowadzanie ścieków
7.3. Urzędowy nadzór nad systemami odwadniania bynków
7.4. Indywidualne odprowadzanie ścieków

8. Instalacje kanalizacyjne w bynkach
8.1. Nowe normy dotyczące instalacji kanalizacyjnych
8.2. Definicje i wymagania w odniesieniu do instalacji odwadniających
8.3. Przewody kanalizacyjne
8.4.  Zamknięcia syfonowe w systemach kanalizacyjnych
8.5. Miejsca odprowadzania ścieków – odpływy
8.6. Przepływ zwrotny w kanalizacji
8.7. Ochrona instalacji odwadniających przed substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi
8.8. Bezpieczeństwo eksploatacji i konserwacja instalacji kanalizacyjnych

9. Odwadnianie dachów
9.1. Rynny dachowe
9.2. Piony deszczowe
9.3. Odwadnianie dachów w systemie przewodów ciśnieniowych
9.4. Blachy okapowe, połączenia z murem i jego osłona, blachy osłaniające, obramienia
9.5. Ochrona przed wypadkami przy robotach dachowych

10. Energia
10.1. Energia jako zjawisko
10.2. Formy energii
10.3. Nośniki energii
10.4. Stopnie energii
10.5. Przekształcanie energii
10.6. Oszczędzanie energii
10.7. Energia cieplna ze spalania
10.8. Energia elektryczna w technice sanitarnej

11. Gaz jako paliwo
11.1. Gazy
11.2. Gazy palne
11.3. Centralne zaopatrzenie w gaz

12. Instalacje gazowe w bynkach i na posesjach
12.1. Podział instalacji gazowych
12.2. Przedsiębiorstwa zaopatrzenia w gaz i przedsiębiorstwa instalacji gazowych
12.3. Instalacje gazu ziemnego
12.4. Instalacje gazu płynnego
12.5. Uruchomienie instalacji gazu ziemnego i gazu płynnego
12.6. Bezpieczeństwo pracy przy instalacjach gazowych
12.7. Armatura na przewodach gazowych

13. Palniki gazowe
13.1. Płomień gazowy
13.2. Rodzaje palników gazowych
13.3. Urządzenia zapłonowe
13.4. Zabezpieczenia zapłonu
13.5. Regulacja palników

14. Urządzenia gazowe
14.1. Podział urządzeń gazowych
14.2. Tabliczka znamionowa na urządzeniach gazowych
14.3. Domowe kuchenki gazowe
14.4. Gazowy ogrzewacz pomieszczenia
14.5. Radiator (promiennik) gazowy
14.6. Podgrzewacz wody z cyrkulacja i podgrzewacz wody Kombi (kombinowany, zespolony)
14.7. Urządzenia kondensacyjne
14.8. Elektrociepłownie zblokowane
14.9. Ogniwa paliwowe
14.10. Przyłączanie odbiorników gazu
14.11. Lokalizacja odbiorników gazu

15. Spaliny
15.1. Spaliny i paleniska
15.2. Instalacje odprowadzania spalin z miejsc spalania
15.3. Oszczędność energii odprowadzanej ze spalinami

16. Konserwacja instalacji gazowych
16.1. Przedsięwzięcia z zakresu konserwacji
16.2. Konserwacja instalacji gazowej
16.3. Konserwacja urządzeń gazowych
16.4. Konserwacja instalacji do odprowadzania spalin
16.5. Protokoły z prac konserwacyjnych

17. Podgrzewanie wody
17.1. Przepisy dotyczące podgrzewania wody
17.2. Cechy różniące urządzenia do podgrzewania wody lub instalacje do podgrzewania wody
17.3. Podłączenie podgrzewacza wody do instalacji wody zimnej
17.4. Podgrzewacze akumulacyjne ogrzewane bezpośrednio
17.5. Podgrzewacze ogrzewane pośrednio
17.6. Instalacje centralne ciepłej wody

18. Urządzenia sanitarne
18.1. Wykorzystanie urządzeń sanitarnych
18.2. Pomieszczenia sanitarne
18.3. Urządzenia sanitarne
18.4. Wentylacja pomieszczeń
19. Sterowanie i regulacja
19.1. Zalety sterowania i regulacji
19.2. Różnice między sterowaniem a regulacją
19.3. Przykłady sterowania i regulacji
19.4. Regulatory
19.5. Automatyzacja bynków

20. U klienta – obsługa klientów i konserwacja
20.1. Konserwacja
20.2. Obsługa klientów
20.3. Rozważania końcowe
Literatura
Wykaz norm
Źródła ilustracji
Skorowidz