Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Katalog elementów budowlanych. Poradnik projektowania na trwałość według norm nowej generacji

Wydawnictwo: WNT
Autor: Dickamp M. J., Kampen R., Peck M., Pickhardt R., Richter T.
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
42,00 zł

ISBN 978-83-204-3394-4

Oprawa: broszurowa, Format: 20,5x28,5 cm, Stron: 48, 2007 r.

Książka ta to pierwsza pozycja na polskim rynku, które uszczegóławia dane zawarte w polskich normach dotyczących projektowania konstrukcji betonowych. Stanowi ona zbiór tabel zawierających szczegółowe wymagania dotyczące elementów i konstrukcji bowlanych z betonu, opracowane na podstawie aktualnych norm europejskich i niemieckich. Umożliwia bardzo precyzyjne określenie wymaganej klasy ekspozycji dla różnego typu obiektów bowlanych i inżynierskich z zakresu m.in.: bownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, bownictwa przemysłowego i rolnego, komunikacji, inżynierii wodnej, ochrony środowiska i wód naturalnych,  innych bowli specjalnych.

Z poradnika mogą też korzystać producenci mieszanek betonowych, handlowcy, pracownicy laboratoriów przemysłowych i stenci wydziałów bownictwa uczelni technicznych.

Spis treści:
Przedmowa do wydania polskiego
Przedmowa 

1.        Wskazówki zastosowania
2.        Normy

3.        Katalog elementów konstrukcyjnych
3.1.   Elementy konstrukcyjne posadowienia, fundamenty, podpory bowli
3.2.   Bownictwo mieszkaniowe - elementy bowli wewnątrz i na zewnątrz, elementy bowli z dostępem do powietrza zewnętrznego, elementy bowli z wysokim oporem przenikania wody, ściany, stropy, belki, schody, podesty, piwnice, garaże, balkony, attyki, okapniki
3.3.   Bowle inżynierskie - mosty, mosty wg ZTV-ING, maszty, kominy, chłodnie kominowe, białe wanny, garaże, parkingi
3.4.   Bownictwo przemysłowe i użyteczności publicznej - słupy, belki, podciągi, stropy, fasady, ścianki kolankowe, części bowli z wysokim oporem przenikania wody
3.5.   Ochrona środowiska i wód naturalnych- oczyszczalnie ścieków, stacje napełniania paliw, wanny zbierające, powierzchnie odprowadzające
3.6.   Bownictwo wodne - elementy bowli w wodzie słodkiej i w wodzie morskiej
3.7.   Bownictwo komunikacyjne - drogi i powierzchnie jezdne, drogi lokalnego ruchu rolniczego, inne powierzchnie jezdne, podłoża betonowe dla kolei FF
3.8.   Bownictwo rolnicze - składowiska, podłogi bynków inwentarskich, podłogi składowania nawozów, kanały gnojowe, ściany, naziemne zbiorniki na gnojowice, powierzchnie jezdne, stacje benzynowe  na potrzeby własne, kompostownie, silosy na kiszonkę, ściany, stropy, słupy, belki bynków inwentarskich
3.9.   Bownictwo specjalne - beton licowy, ściana zespolona, elementy konstrukcyjne pod systemami dociepleń bynków
3.10.Posadzki przemysłowe - posadzki w halach, posadzki na zewnątrz
 
4.     Załączniki
4.1.   Pojęcia
4.2.   Cementy- rodzaje i skład wg DIN EN 197-1, DIN EN 197-4; dla cementów specjalnych- wg DIN EN 14216
4.3.   Zakresy stosowania cementów (część 1) wg DIN EN 197-1, DIN EN 197-4, DIN 1164; dla cementów specjalnych- wg DIN EN 14216 i zgodnie z (4)
4.4.   Zakresy stosowania cementów (część 2) wg DIN EN 197-1, DIN 1164 i zgodnie z (4)
4.5.   Klasy wytrzymałości na ściskanie betonów zwykłych i ciężkich
4.6.   Wartości graniczne dla klas ekspozycji na agresywną chemicznie wodę gruntową
4.7.   Wartości graniczne dotyczące składu i właściwości betonu- część 1
4.8.   Wartości graniczne dotyczące składu i właściwości betonu- część 2
4.9.   Klasy nadzoru dla betonu
4.10. Grupy klas ekspozycji
4.11. Grubości otulenia prętów zbrojenia dla konstrukcji żelbetowych w zależności od klasy ekspozycji
4.12. Graniczne wymagania szerokości rozwarcia rys wg DIN 1045-1, rozdział 11.2
4.13. Wskazania do sklasyfikowania części bowli według klas wilgotności dla alkaliów (14)
4.14. 
Objaśnienia do ZTV-ING

5.        Literatura