Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów

Wydawnictwo: WNT
Autor: praca zbiorowa
Dostępność:

Oprawa: twarda, Format: 19 x 26 cm, Stron: 520, 2007 r., bardzo liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe


Książka zawiera kompletny zbiór praktycznych informacji dla osób projektujących, instalujących, eksploatujących i konserwujących nowoczesne systemy grzewcze. Dużo miejsca poświęcono w niej tematyce dotyczącej źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania (spalania i magazynowania różnych paliw, kotłowni, wykonywania i wyposażenia instalacji c.o.). Przedstawiono także wykorzystanie energii słonecznej, pomp ciepła, ogniw paliwowych oraz małych bloków wytwarzających jednocześnie ciepło do potrzeb grzewczych i energię elektryczną. Opisano węzły ciepłownicze zasilane z miejskich sieci ciepłowniczych oraz źródła ciepła i instalacje parowe niskociśnieniowe. Podano wiele praktycznych wiadomości na temat urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Omówiono również przepisy dotyczące zielania zleceń i zawierania umów na prace bowlane, zasady postępowania z klientem i nadzór nad jakością. Uwzględniono wymagania zawarte w najnowszych normach europejskich i zagadnienia z zakresu ekologii. Zamieszczono też pytania sprawdzające nabyte wiadomości oraz przykłady obliczeniowe. Układ książki jest bardzo przejrzysty, a liczne kolorowe ilustracje pomagają zrozumieć omawiane zagadnienia.


Jest to podstawowe źródło wiedzy dla monterów instalacji grzewczych, sanitarnych i wentylacyjnych, osób projektujących, eksploatujących i konserwujących nowoczesne systemy grzewcze, służb technicznych w urzędach miejskich i gminnych, uczniów średnich szkół technicznych, a także dla stentów wydziałów inżynierii sanitarnej i bownictwa.


Spis treści:

1. Bilans energetyczny
1.1. Rozwój historyczny
1.2. Działania na rzecz oszczędności energii

2. Fizyczne i bowlano-fizyczne podstawy
2.1. Żywioły życia: woda i powietrze
2.2. Ciśnienie w cieczach i gazach
2.3. Nauka o cieple
2.4. Dźwięk i izolacja dźwiękowa
2.5. Założenia ochrony przeciwpożarowej

3. Elektrotechnika
3.1. Rodzaje i rozdział prądu
3.2. Elementy elektryczne

4.  Podstawy wytwarzania ciepła
4.1. Paliwa stałe
4.2. Paliwa płynne
4.3. Paliwa gazowe
4.4. Substancje szkodliwe i wartości graniczne ich emisji
4.5. Spaliny i instalacje odprowadzania spalin
4.6. Kotły grzewcze
4.7. Ustawienie palenisk – zasilanie powietrzem do spalania

5. Paliwa stałe: przygotowanie – spalanie – kocioł
5.1. Drewno
5.2. Węgiel
5.3. Kotły na paliwo stałe
5.4. Zasobnik ciepła
5.5. Kominy dla kotłów na paliwo stałe

6. Paliwa płynne: przygotowanie – palnik – kocioł
6.1. Przygotowanie oleju opałowego
6.2. Podłączenia palników olejowych do jedno- i dwuprzewodowych systemów
6.3. Palniki olejowe
6.4. Kotły grzewcze dla palników z rozpylaniem oleju
6.5. Instalacje spalinowe dla paliwa olejowego

7.  Paliwa gazowe: przygotowanie – palnik – kocioł
7.1. Przygotowanie gazów
7.2  Palniki gazowe
7.3  Instalacje spalinowe do urządzeń opalanych gazem
7.4  Kotły grzewcze opalane gazem
7.5  Konserwacja i szukanie uszkodzeń

8. Oszczędność energii, odnawialne źródła energii
8.1 Rozporządzenie w sprawie oszczędnego gospodarowania energią (EnEV)
8.2. Instalacje solarne
8.3. Fotowoltaika
8.4. Pompy ciepła
8.5. Małe elektrociepłownie blokowe
8.6. Ogniwo paliwowe
8.7. Domy niskoenergetyczne

9.  Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
9.1. Wymagania stawiane instalacjom ciepłej wody użytkowej
9.2. Rodzaje instalacji ciepłej wody użytkowej
9.3. Centralne instalacje ciepłej wody użytkowej
9.4.  Podłączenie zamkniętych podgrzewaczy wody

10. Rury, armatura, zastosowanie
10.1. Wymiarowanie rur
10.2.  Rodzaje rur
10.3. Łączenie rur
10.4. Montaż rur
10.5. Armatura
10.6. Przepływ cieczy w przewodach rurowych

11. Wyposażenie zabezpieczające instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej
11.1. Wyposażenie zabezpieczające otwartych instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej
11.2. Wyposażenie zabezpieczające zamkniętej instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej

12. Pompy i zależności ciśnieniowe w instalacjach grzewczych i ciepłej wody
12.1. Rodzaje konstrukcji i właściwości konstrukcyjne pomp
12.2. Zabowa i uruchomienie
12.3. Charakterystyki pomp i sieci przewodów
12.4. Moc pompy i charakterystyka mocy
12.5. Sprawność pompy
12.6. Dopasowanie pompy do warunków instalacji
12.7. Równoległe i szeregowe łączenie pomp
12.8. Zakłócenia w pracy pomp – przyczyny i przeciwdziałania
12.9. Ciśnienie w pompowym ogrzewaniu wodnym
12.10. Odpowietrzenie pompowej instalacji grzewczej
12.11. Regulacja hydrauliczna instalacji grzewczej

13. Systemy rozdziału instalacji wodnej
13.1. Rozdział instalacji wodnej
13.2. Systemy rurowe

14. Grzejniki w pomieszczeniach i ogrzewanie powierzchniowe
14.1. Grzejniki w pomieszczeniach
14.2. Ogrzewanie powierzchniowe
14.3.  Liczniki energii cieplnej i podzielniki ciepła

15. Instalacje ciepłownicze
15.1. Wiadomości ogólne
15.2.  Podział
15.3. Główne części składowe
15.4. Nośnik ciepła
15.5. Zasada działania
15.6. Dystrybucja ogrzewania zdalaczynnego
15.7. Stacje domowe
15.8. Symbole graficzne stosowane w instalacjach ciepłowniczych
15.9. Techniczne zabezpieczenie stacji domowych przy podłączaniu do układów ciepłowniczych ciepłej wody wg DIN 4747-1
15.10. Zalety i wady instalacji do ogrzewania zdalaczynnego

16. Ogrzewanie parowe niskoprężne
16.1. Zasada działania niskoprężnego ogrzewania parowego
16.2. Zalety i wady niskoprężnego ogrzewania parowego
16.3. Typy bowy kotłów
16.4. Wyposażenie bezpieczeństwa i regulacja niskociśnieniowych kotłów parowych
16.5. Układanie przewodów parowych i przewodów z kondensatem
16.6. Odwodnienie przewodów parowych
16.7. Odwadniacze
16.8. Odwadniacze rurowe
16.9. Zawór napowietrzający i odpowietrzający
16.10. Zasilanie kondensatem
16.11. Uzdatnianie wody

17. Korozja i sposoby jej zapobiegania
17.1. Przyczyny korozji materiałów metalicznych
17.2. Rodzaje korozji
17.3. Ochrona przed korozją

18. Pomiar, sterowanie, regulacja
18.1. Pomiar, sterowanie, regulacja – definicje
18.2. Wyjaśnienie pojęć na przykładzie regulacji temperatury pomieszczenia
18.3. Dalsze objaśnienia na bardziej złożonym przykładzie przepływowego podgrzewacza wody
18.4. Technika pomiarowa
18.5. Technika sterowania
18.6. Technika regulacji

19. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
19.1. Wprowadzenie i historia rozwoju techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
19.2. Podział i zadania techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
19.3. Kontrolowana wymiana powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
19.4. Odczucie komfortu cieplnego
19.5. Termodynamiczne funkcje klimatyzacji
19.6. Wykres 
h-x (Molliera) powietrza wilgotnego i jego podstawy fizyczne
19.7. Elementy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
19.8. Koncepcje instalacji
19.9. Instalacje chłodnicze
19.10. Przykład instalacji klimatyzacyjnej wyłącznie powietrznej
19.11. Utrzymanie instalacji
19.12.  Uruchomienie, badanie odbiorcze, pomiary, regulacja

20.  Znormalizowane zasady zlecania i wykonywania robót bowlanych (VOB)
20.1. Ogólne założenia zlecania robót bowlanych (VOB, część A)
20.2. Ogólne warunki umowy o wykonanie usług bowlanych (VOB, część B)
20.3.  Ogólne warunki techniczne robót bowlanych (VOB, część C)

21.  Zorientowanie na klienta i zarządzanie jakością
21.1. Zorientowanie na klienta
21.2.  Zarządzanie jakością

Wykaz norm i rozporządzeń
Skorowidz