Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich

  • 36,00 zł 26,00 zł

EAN 9788378655015

Oprawa: twarda, Format:  cm, Stron: 212, 2017 r.,

Publikacja stanowi z jednej strony kompleksowe opracowanie na temat rozwoju średnich miast Polski w ostatnim dwziestoleciu wraz z określeniem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizą zmian funkcjonalno-przestrzennych. Ponadto jej zasadniczym celem jest określenie roli władz lokalnych w procesie rozwoju ośrodków miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków prowadzonej polityki. Nałożenie na siebie obu zagadnień badawczych ma dać odpowiedź, czy istnieją związki między prowadzoną polityką i rozwojem społeczno-gospodarczym miast, a także czy miasta te rozwijają się na skutek zabiegów marketingowych, czy też same w sobie są kreatywne, innowacyjne, koncentrujące dobrze wykształconych mieszkańców, a tym samym – czy są atrakcyjne pod względem osiedleńczym i inwestycyjnym.