Marek Dziekoński - architekt

  • 28,00 zł 15,00 zł

Jest to kolejna książeczka z cyklu "Znani wrocławscy architekci". Publikacja, która towarzyszyła wystawie twórczości Marka Dziekońskiego w Muzeum Architektury, prezentuje dorobek architektoniczny Marka Dziekońskiego i zawiera teksty Andrzeja Zwierzchowskiego i Ewy Dziekońskiej oraz wspomnienie Julisza Dziekońskiego, brata Marka Dziekońskiego.