Materiały budowlane. Ćwiczenia laboratoryjne . Część 2. Drewno, szkło, lepiszcza bitumiczne, tworzywa sztuczne

 • 42,00 zł 32,00 zł

ISBN 978-83-7814-712-1

Oprawa: miękka, Format: 15,5x23,5 cm, Stron: 338, 2018 r.

Skrypt przeznaczony jest dla stentów stiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej. Książka stanowi drugą część opracowania zawierającą treści z zakresu programu nauczania pierwszego semestru przedmiotu Materiały Budowlane. Został dostosowany do takiego samego sposobu i formy prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych, jak poprzednia część, a jednocześnie do nowych wymagań normatywnych, dostosowanych do wymagań Unii Europejskiej. W kolejnych rozdziałach zawarto podstawowe wiadomości o materiałach i wyrobach budowlanych z drewna, szkła, lepiszczy bitumicznych i tworzyw sztucznych. W skrypcie znajdują się liczne zestawienia tabelaryczne, schematy, rysunki oraz definiacje odnoszące się do właściwości technicznych wymienionych materiałów i wyrobów budowlanych. Opracowanie będzie pomocne w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu praktycznych umiejetności badawczych. Może także ułatwić ocenę cech użytkowych materiałów i wyrobów budowlanych, a także dokonywanie odpowiedniego ich doboru w budownictwie.

Spis treści:

Od autora
Przedmowa

 1. WYROBY Z DREWNA I DREWNOPOCHODNE 

  1. 1.1.  Wprowadzenie 

  2. 1.2.  Właściwości techniczne drewna 

  3. 1.3.  Klasyfikacja drewna budowlanego

  4. 1.4.  Drewno konstrukcyjne 

  5. 1.5.  Drewno klejone warstwowo 

  6. 1.6.  Wyroby z drewna litego 

   1. 1.6.1.  Wyroby podłogowe 

   2. 1.6.2.  Wyroby ścienne

   3. 1.6.3.  Wyroby dachowe

  7. 1.7.  Wyroby drewnopochodne 

  8. 1.8.  Zasady, metody i opisy wybranych oznaczeń i badań właściwości technicznych drewna konstrukcyjnego oraz wyrobów z drewna i wyrobów drewnopochodnych

  Przykłady pytań kontrolnych
  Literatura 

 2. MATERIAŁY I WYROBY ZE SZKŁA

  1. 2.1.  Wprowadzenie

  2. 2.2.  Właściwości techniczne szkła

  3. 2.3.  Szkło płaskie

  4. 2.4.  Szkło profilowe 

  5. 2.5.  Kształtki szklane

  6. 2.6.  Włókno szklane

  7. 2.7.  Szkło piankowe

  8. 2.8.  Wełna szklana

  9. 2.9.  Inne wyroby 

  10. 2.10.  Zasady, metody i opisy wybranych badań, obserwacji i pomiarów właściwości technicznych materiałów i wyrobów ze szkła 

  Przykłady pytań kontrolnych

 3. Literatura 

 
 1. LEPISZCZA BITUMICZNE I WYROBY Z NICH

  1. 3.1.  Wprowadzenie 

  2. 3.2.  Asfalty

   1. 3.2.1.  Podstawowe właściwości 

   2. 3.2.2.  Zasady i metody wybranych oznaczeń i badań właściwości technicznych asfaltów

  3.3. Wyroby z asfaltów 
  3.3.1. Materiały rolowe
  3.3.2. Materiały płynne i plastyczne
  3.3.3. Materiały elastyczne

  3.3.4. Zasady i metody wybranych oznaczeń i badań właściwości technicznych wyrobów

  3.4. Opisy wybranych oznaczeń i badań właściwości technicznych asfaltów i wyrobów asfaltowych
  Przykłady pytań kontrolnych
  Literatura

 2. TWORZYWA SZTUCZNE I WYROBY Z NICH

  1. 4.1.  Wprowadzenie 

  2. 4.2.  Tworzywasztuczne

   4.2.1. Polimery

4.2.2. Składniki

 1. 4.3.  Wyroby z tworzyw sztucznych

  1. 4.3.1.  Wyroby ścienne 

  2. 4.3.2.  Wyroby dachowe

  3. 4.3.3.  Wyroby podłogowe 

  4. 4.3.4.  Wyroby termoizolacyjne

  5. 4.3.5.  Wyroby hydroizolacyjne i chemoodporne

  6. 4.3.6.  Wyroby uszczelniające 

  7. 4.3.7.  Wyroby lakierowe
   4.3.8.  Wyroby inne

 2. 4.4.  Zasady, metody i opisy wybranych oznaczeń i badań właściwości technicznych wyrobów z tworzyw sztucznych

Przykłady pytań kontrolnych
Literatura 

5. ZAŁĄCZNIKI