Materiały budowlane. Spoiwa mineralne - kruszywa

 
Oprawa: miękka, Format: 18x23 cm, Stron: 118, 2005 r.

Praca zawiera odpowiednio uporządkowany zakres wiedzy o podstawach wytwarzania, klasyfikacji, charakterystycznych właściwościach technicznych, kierunkach i zakresie stosowania w budownictwie - spoiw mineralnych (wapiennych, gipsowych, cementowych) oraz kruszyw mineralnych zwykłych i lekkich (sztucznych, odpadowych) - wykorzystywanych szeroko w technologii betonów i zapraw. Wobec zmian wynikających z wprowadzenia w kraju norm europejskich szczególna uwaga została zwrócona na nowe wymagania normowe i klasyfikacje omawianych materiałów budowlanych w świetle ostatnio ustanowionych norm PN-EN. Na tle krótkiej historii stosowania materiałów, zwłaszcza spoiw, uwzględniono najnowsze rozwiązania materiałowe. Wykazano stosowanie odpadów przemysłowych jako surowców lub składników omawianych materiałów, istotne dla ochrony środowiska naturalnego. Praca zawiera zestawienia tabelaryczne, rysunki, fotografie.
Spis treści:
Przedmowa
1. WSTĘP
2. SPOIWA WAPIENNE
    2.1. Wprowadzenie
    2.2. Rodzaje wapna budowlanego
    2.3. Wapno powietrzne
    2.4. Wapno hydrauliczne
    2.5. Właściwości wapna budowlanego
Wykaz wybranych norm
3. SPOIWA GIPSOWE
    3.1. Wprowadzenie
    3.2. Surowce i wytwarzanie spoiw gipsowych
    3.3. Rodzaje spoiw gipsowych
    3.4. Wiązanie i twardnienie spoiw gipsowych
    3.5. Właściwości spoiw i tworzyw gipsowych
Wykaz wybranych norm
4. SPOIWA CEMENTOWE
    4.1. Wprowadzenie
    4.2. Klinkier portlandzki
    4.3. Cementy powszechnego użytku
    4.4. Cementy specjalne
    4.5. Cementy inne
    4.6. Warunki transportu i magazynowania cementu
Wykaz wybranych norm
5. KRUSZYWA
    5.1. Ogólna klasyfikacja kruszyw
    5.2. Kruszywa zwykłe do betonów
    5.3. Kruszywa lekkie do betonów i zapraw
    5.4. Kruszywa do zapraw
    5.5. Kruszywa do zastosowań specjalnych
    5.6. Transport i składowanie kruszyw
Wykaz wybranych norm
Literatura