Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne

 
Oprawa: miękka, Format: 18x23 cm, Stron: 266, 2005 r.

Książka ma charakter podręcznika z zakresu wiedzy o jednej z bardziej istotnych i mocno zróżnicowanych grup materiałów budowlanych stosowanych we współczesnym budownictwie, jaką są wyroby z tworzyw sztucznych. Pierwsze rozdziały książki wprowadzają w problematykę tworzyw sztucznych i ich składników - podając ogólną klasyfikację i metody uzyskiwania polimerów, ich bowę fizyczną i podstawowe struktury, charakterystyczne właściwości oraz zasady przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przedstawione zostały ważniejsze polimery stosowane w budownictwie w aspekcie ich podstawowych charakterystyk technicznych i kierunków stosowania. W części bardziej szczegółowej omówiono poszczególne grupy materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych w zależności od przeznaczenia w obiektach budowlanych - z uwzględnieniem odpowiedniej klasyfikacji wyrobów, zasad technologii produkcji, podstawowych właściwości technicznych, zakresu stosowania, z uwzględnieniem nowych norm PN-EN. Omówione w opracowaniu grupy wyrobów tworzyw sztucznych obejmują: wyroby podłogowe, wyroby ścienne do budowy przegród i wykończeniowe, pokrycia dachowe, wyroby do szklenia, materiały termoizolacyjne, hydroizolacyjne i chemoodporne, uszczelniające, wyroby do instalacji sanitarnych i przemysłowych, kleje i materiały malarskie. Na zakończenie umieszczono rozdział o aspektach zdrowotnych wyrobów z tworzyw sztucznych. Praca zawiera zestawienia tabelaryczne, fotografie barwne, rysunki.
Spis treści:
Przedmowa
Wykaz używanych symboli i nazw polimerów
1. WPROWADZENIE
2. TWORZYWA SZTUCZNE I ICH SKŁADNIKI
    2.1. Polimery
    2.2. Składniki dodatkowe tworzyw sztucznych
3. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI TWORZYW SZTUCZNYCH
4. PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
5. POLIMERY STOSOWANE W BUDOWNICTWIE
    5.1. Polimery pochodzenia naturalnego
    5.2. Polimery termoplastyczne
    5.3. Polimery chemo- i termoutwardzalne
6. KIERUNKI STOSOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH W BUDOWNICTWIE
Wykaz wybranych norm
Literatura do rozdziałów 1-6
7. MATERIAŁY PODŁOGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
    7.1. Omówienie ogólne
    7.2. Wykładziny podłogowe elastyczne
    7.3. Wykładziny podłogowe dywanowe - włókiennicze pokrycia podłogowe
    7.4. Bezspoinowe posadzki żywiczne
    7.5. Płyty posadzkowe z konglomeratów żywicznych
    7.6. Elementy wykończeniowe z tworzyw sztucznych
Wykaz wybranych norm
8. MATERIAŁY ŚCIENNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
    8.1. Omówienie ogólne
    8.2. Materiały do budowy przegród ściennych
    8.3. Materiały ścienne wykończeniowe
Wykaz wybranych norm
9. MATERIAŁY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO POKRYĆ DACHOWYCH I ODWADNIANIA DACHÓW
    9.1. Omówienie ogólne
    9.2. Płyty dachowe z polichlorku winylu
    9.3. Płyty dachowe z poliestrów zbrojonych włóknem szklanym (PWS)
    9.4. Płyty dachowe z polimetakrylanu metylu (PMMA)
    9.5. Płyty dachowe z poliwęglanów (PC)
    9.6. Świetliki dachowe - kopułki
    9.7. Pokrycia dachowe z pianki poliuretanowej
    9.8. Folie i membrany dachowe
    9.9. Rynny i kształtki rynnowe - systemy orynnowania
Wykaz wybranych norm
10. MATERIAŁY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO SZKLENIA
    10.1. Omówienie ogólne
    10.2. Płyty z polimetakrylanu metylu
    10.3. Płyty polistyrenowe
    10.4. Płyty poliwęglanowe
Wykaz wybranych norm 
11. MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
    11.1. Omówienie ogólne
    11.2. Materiały termoizolacyjne z polistyrenu
    11.3. Materiały termoizolacyjne poliuretanowe
    11.4. Materiały termoizolacyjne z polietylenu
    11.5. Materiały termoizolacyjne z polichlorku winylu
    11.6. Materiały piankowe mocznikowo-formaldehydowe
    11.7. Materiały piankowe fenolowo-formaldehydowe
Wykaz wybranych norm
12. MATERIAŁY HYDROIZOLACYJNE I CHEMOODPORNE
    12.1. Omówienie ogólne
    12.2. Folie, membrany
    12.3. Wyroby hydroizolacyjne upłynnione
    12.4. Geosyntetyki polimerowe
13. MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE - KITY I ELEMENTY PROFILOWE
    13.1. Omówienie ogólne
    13.2. Kity uszczelniające ogólnego stosowania
    13.3. Kity chemoodporne
    13.4. Wymagania dla kitów syntetycznych elastycznych i sztywnych
    13.5. Wyroby polimerowe uszczelniające profilowe, taśmy, sznury
Wykaz wybranych norm do rozdziału 12 i 13
14. RURY I KSZTAŁTKI DO INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH
    14.1. Omówienie ogólne
    14.2. Rury z polichlorku winylu nieplastyfikowanego
    14.3. Rury z polietylenu
    14.4. Rury z polipropylenu
    14.5. Kształtki do rur
Wykaz wybranych norm
15. STOLARKA BUDOWLANA
16. KLEJE SYNTETYCZNE
    16.1. Omówienie ogólne
    16.2. Klasyfikacja, zakres stosowania, badania klejów
    16.3. Ważniejsze kleje syntetyczne dla budownictwa
Wykaz wybranych norm
17. MATERIAŁY MALARSKIE (WYROBY LAKIEROWE)
    17.1. Omówienie ogólne
    17.2. Składniki syntetycznych wyrobów malarskich
    17.3. Rodzaje, klasyfikacja, badania wyrobów malarskich
    17.4. Materiały malarskie ogólnego stosowania
    17.5. Materiały malarskie specjalne - przeciwrdzewne
    17.6. Materiały malarskie specjalne - chemoodporne
Wykaz wybranych norm
18. ASPEKTY ZDROWOTNOŚCI STOSOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH W BUDOWNICTWIE
Literatura z zakresu budowlanych tworzyw sztucznych do rozdziałów 7-18