Materiały budowlane. Właściwości techniczne i zdrowotne

 
Oprawa: miękka, Format: 18x23 cm, Stron: 172, 2002 r.

Na tle zarysu historii stosowania materiałów budowlanych, ich klasyfikacji i krótkiej charakterystyki poszczególnych grup materiałowych stosowanych we współczesnym budownictwie przedstawiono właściwości materiałowe fizyczne, mechaniczne i chemiczne ze wskazaniem celowości i zasady ich oznaczania, a także przykłady liczbowe. Mało dotychczas znanym zagadnieniem są omówione w pracy problemy oddziaływania materiałów budowlanych na zdrowie - oddziaływania radioaktywne, elektrostatyczne, spowodowane rozwojem mikroorganizmów, emisja substancji toksycznych - istotne wobec konieczności respektowania przez środowisko techniczne zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego, w tym zdrowia człowieka. Problemy te powinny być wprowadzane do programów nauczania na wydziałach budowlanych wyższych uczelni.

Spis treści:
1. WPROWADZENIE
2. RYS HISTORYCZNY STOSOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
3. KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
4. PRZEGLĄD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH STOSOWANYCH WE WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE
    4.1. Materiały kamienne
    4.2. Materiały z drewna
    4.3. Materiały ceramiczne
    4.4. Materiały szklane
    4.5. Materiały bitumiczne
    4.6. Spoiwa mineralne
    4.7. Kruszywa budowlane
    4.8. Zaprawy budowlane
    4.9. Betony
    4.10. Wyroby z metali
    4.11. Wyroby z tworzyw sztucznych
5. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
    5.1. Dane ogólne
    5.2. Trwałość materiału budowlanego
    5.3. Właściwości fizyczne charakteryzujące strukturę materiałów budowlanych
    5.4. Właściwości fizyczne charakteryzujące zachowanie się materiałów budowlanych wobec wody
    5.5. Właściwości fizyczne materiałów budowlanych związane z wymianą ciepła, oddziaływaniem temperatury i energii akustycznej
    5.6. Właściwości mechaniczne
    5.7. Właściwości chemiczne
6. WPŁYW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA ŚRODOWISKO NATURALNE I MIKROŚRODOWISKO BUDYNKÓW
    6.1. Obiekt budowlany a środowisko naturalne
    6.2. Mikrośrodowisko budynków
    6.3. Czynniki kształtujące mikrośrodowisko pomieszczeń w budynkach
    6.4. Ogólne wymagania wobec materiałów budowlanych związane z ich zdrowotnym oddziaływaniem na środowisko wewnętrzne
    6.5. Zagrożenia zdrowia powodowane promieniotwórczością materiałów budowlanych
    6.6. Zagrożenia zdrowia przez zjawiska elektrostatyczne
    6.7. Zagrożenia zdrowia przez emisję substancji chemicznych z materiałów budowlanych
    6.8. Zagrożenia zdrowia prze zanieczyszczenia biologiczne
    6.9. Niezdrowe budynki i materiały
7. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW BUDYNKÓW
8. OGÓLNE ZASADY OCENY JAKOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
POJĘCIA STOSOWANE W SYSTEMIE JAKOŚCI
LITERATURA
INSTRUKCJE I OBOWIĄZUJĄCE WYBRANE PRZEPISY PRAWNE