Mechanika materiałów i konstrukcji. T. II

  • 55,00 zł 30,00 zł

Oprawa: miękka , Format: 23x17,5 cm, Stron: 492, 2006 r.

 

Książka zaadresowana do stentów uczelni technicznych i inżynierów zajmujących się problemami statyki i wytrzymałości.

Podstawy mechaniki ciała stałego wzbogacono o problemy nieliniowe i dynamiczne (drgania, erzenie, fale sprężyste). Omówiono materiały kompozytowe. Wykład przedstawiono w ujęciu analitycznym, nie rezygnując z pokazania rozwiązań numerycznych trniejszych przykładów.

Spis treści:
TOM 2
Część III: LINIOWE USTROJE DWUWYMIAROWE I TRÓJWYMIAROWE
Rozdział 1. Wprowadzenie
   1.1.Budowa, zastosowanie i podział ustrojów dwuwymiarowych
    1.2.Modele i metody ich analizy
    1.3.Ustroje trójwymiarowe
Rozdział 2. Rury grubościenne. Tarcze kołowe i prostokątne
    2.1.Obciążone osiowosymetrycznie rury grubościenne o przekroju kołowym
    2.2.Tarcze kołowe obciążone osiowosymetrycznie
    2.3.Tarcze niekołowe. Podstawowe rozwiązania analityczne
Rozdział 3. Płyty i powłoki
    3.1.Płyty kołowe obciążone osiowosymetrycznie
    3.2.Płyty prostokątne
    3.3.Powłoki osiowosymetryczne. Błonowy stan napięcia
    3.4.Powłoki osiowosymetryczne. Zgięciowy stan napięcia
Rozdział 4. Pręty cienkościenne
    4.1.Uwagi wstępne
    4.2.Pręty o przekroju otwartym
    4.3.Pręty o przekroju zamkniętym
    4.4.Uwagi końcowe
Rozdział 5. Przykłady analizy ustrojów trójwymiarowych
    5.1.Uwagi wstępne
    5.2.Grubościenna powłoka kulista pod działaniem ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego
    5.3.Inne rozwiązania
Część IV: NAPRĘŻENIA CIEPLNE, KONSTRUKCJE KOMPOZYTOWE
Rozdział 1. Naprężenia cieplne
    1.1.Wstęp. Znaczenie naprężeń cieplnych w technice
    1.2.Podstawowe wiadomości z wymiany ciepła
    1.3.Naprężenia termiczne w wybranych dwuwymiarowych i trójwymiarowych zagadnieniach teorii sprężystości
    1.4.Uderzenia cieplne
Rozdział 2. Konstrukcje kompozytowe
    2.1.Wprowadzenie
    2.2.Materiały anizotropowe. Związki konstytutywne
    2.3.Odkształcenia i naprężenia w warstwie ortotropowej
    2.4.Hipotezy wytężeniowe dla materiałów ortotropowych
    2.5.Wyznaczanie zastępczych modułów sprężystości elementów kompozytowych
    2.6.Podstawowe związki mechaniki laminatów
    2.7.Wytrzymałość laminatów warstwowych i innych elementów konstrukcji kompozytowych
Część V: ZAGADNIENIA NIELINIOWE W WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI
Rozdział 1. Duże przemieszczenia i odkształcenia ustrojów
    1.1.Duże ugięcia belek
    1.2.Nieliniowa techniczna teoria powłok o małej wyniosłości
    1.3.Duże ugięcia płyt i powłok o małej wyniosłości
Rozdział 2. Problemy stateczności ustrojów jednowymiarowych i dwuwymiarowych
    2.1.Stateczność ustrojów prętowych
    2.2.Stateczność płyt prostokątnych
    2.3.Stateczność powłok walcowych
Rozdział 3. Analiza ustrojów sprężysto-plastycznych
    3.1.Sprężysto-plastyczne skręcanie prętów kołowosymetrycznych
    3.2.Sprężysto-plastyczne zginanie prętów pryzmatycznych
    3.3.Nośność graniczna belek i ram statycznie wyznaczalnych
    3.4.Nośność graniczna belek i ram statycznie niewyznaczalnych
Rozdział 4. Naprężenia kontaktowe
    4.1.Rozwiązania Hertza i Bielajewa
    4.2.Zagadnienia stempli działających na półprzestrzeń sprężystą
Część VI: ZAGADNIENIA DYNAMICZNE W WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI
Rozdział 1. Drgania
    1.1.Drgania ustrojów belkowych i prętowych
    1.2.Drgania płyt i tarcz
    1.3.Drgania powłok
    1.4.Drgania własne ustrojów obciążonych siłami statycznymi
Rozdział 2. Fale sprężyste i zagadnienia arowe
    2.1.Jednowymiarowe fale wzdłużne w prętach
    2.2.Przybliżona analiza zjawisk arowych
Część VII: METODY NUMERYCZNE W WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI
Rozdział 1. Przybliżone metody numeryczne
Rozdział 2. Metoda różnic skończonych
Rozdział 3. Metoda elementów brzegowych
    3.1.Metoda elementów brzegowych dla równania Poissona
    3.2.Dwuwymiarowe zagadnienie teorii sprężystości. Brzegowe równanie całkowe
    3.3.Algorytmy numeryczne MEB w dwuwymiarowym zadaniu teorii sprężystości
Rozdział 4. Metoda elementów skończonych
    4.1.Koncepcja metody na przykładzie równania Poissona
    4.2.MES w analizie konstrukcji prętowych
    4.3.Dwuwymiarowe i trójwymiarowe zadania teorii sprężystości
    4.4.Wybrane problemy w metodzie elementów skończonych. Drgania, obciążenia krytyczne, naprężenia cieplne, zagadnienia nieliniowe
    4.5.MES w praktyce inżynierskiej
Część VIII: METODY DOŚWIADCZALNE W WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI
Wprowadzenie
Metody kontaktowe
Metody optyczne
Metoda moire
Metoda elastooptyczna i jej warianty
Inne optyczne metody badań
Inne metody bezkontaktowe
Metody pomiaru naprężeń własnych
Bibliografia
Skorowidz