Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 123-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x22,5 cm, Stron: 122, 2005 r. 

Instrukcje, wytyczne, poradniki 406/2005

 

Przedmiotem poradnika są dane wyjściowe do projektowania budynków pod względem akustycznym zgodnie z PN-B-02151-3:1999

Spis treści:
Cześć I

Wstęp

1.1. Przedmiot poradnika

1.2. Zakres poradnika

1.3. Przeznaczenie poradnika

1.4. Dokumenty związane

1.5. Pojęcia i wielkości stosowane w poradniku

1.6. Skróty zastosowane do oznaczenia rodzaju konstrukcji

2. Systematyka dróg przenoszenia dźwięku powietrznego miedzy pomieszczeniami

3. Ogólne zasady obliczania izolacyjności od dźwięków powietrznych przegrody przy uwzględnieniu

wpływu pośredniego przenoszenia dźwięku miedzy pomieszczeniami

4. Obliczanie izolacyjności akustycznej przegrody wewnętrznej w budynku przy uwzględnieniu

bocznego przenoszenia dźwięku

4.1. Rodzaje metod obliczeniowych i warunki graniczne ich zastosowania

4.2. Metoda dokładna według PN-EN 12354-1:2002

4.3. Metoda uproszczona według PN-EN 12354-1:2002

4.4. Metoda szacunkowa

5. Obliczanie izolacyjności akustycznej ściany wewnętrznej w budynku przy uwzględnieniu

pośredniego przenoszenia dźwięku przez podwieszony sufit

5.1. Zasady ogólne

5.2. Obliczenia izolacyjności akustycznej wzdłużnej sufitu podwieszonego w warunkach

rzeczywistych

6. Obliczanie izolacyjności akustycznej ściany wewnętrznej w budynku przy uwzględnieniu

pośredniego przenoszenia dźwięku powietrznego przez podniesiona podłogę

7. Obliczanie izolacyjności akustycznej ściany wewnętrznej w budynku przy uwzględnieniu

pośredniego przenoszenia dźwięku droga: pomieszczenie-korytarz-pomieszczenie

7.1. Zasady ogólne

7.2. Metoda obliczania izolacyjności akustycznej drogi pośredniej pomieszczenie-korytarz—

pomieszczenie

8. Obliczanie wpływu bocznego przenoszenia dźwięku na izolacyjność od dźwięków erzeniowych

w budynku

8.1. Wpływ bocznego przenoszenia dźwięków erzeniowych na izolacyjność od dźwięków

erzeniowych masywnych stropów w budynku

8.2. Boczne (wzdłużne) przenoszenie dźwięków erzeniowych przez podniesiona podłogę

9. Uwagi końcowe

 

Cześć II

1. Wpływ bocznego przenoszenia dźwięku (wartości poprawki Ka do wzoru 4) na izolacyjność akustyczna ścian masywnych rozdzielających pomieszczenia przy różnych rodzajach ścian bocznych i różnych rodzajach ścian zewnętrznych (patrz schemat na rys. 8)

Cześć II.2. Wpływ bocznego przenoszenia dźwięku (wartości poprawki Ka do wzoru 4) na izolacyjność akustyczna stropów przy różnych rodzajach ścian działowych i różnych rodzajach ścian zewnętrznych (patrz schemat na rys. 9)

Cześć II.3. Wpływ bocznego przenoszenia dźwięku (wartości poprawki Ka do wzoru 4) na izolacyjność akustyczna ścian z płyt gipsowo-kartonowych (STG) na kształtownikach zimnogiętych przy różnych rodzajach masywnych ścian bocznych i różnych rodzajach masywnych ścian zewnętrznych (patrz schemat na rys. 10)