Metody pomiarów i badań zabytków architektury

Okładka: miękka, Format: 20x27 cm, Stron: 122, 2003 r., rysunki czarno-białe i 23 fotografie kolorowe

Opracowanie metody pomiarów i badań historycznych zabytków architektury stanowi podsumowanie doświadczeń zdobywanych w pracach realizowanych pod kierunkiem bądź z ziałem autorki, przede wszystkim w Zakładzie Architektury Polskiej Wydziału Architektury PW. Oryginalny temat został został przedstawiony z punktu widzenia architekta i opiera się na założeniu, że architektura zabytkowa wraz z otoczeniem stanowi ważne źródło historyczne, a metody badań naukowych wynikają z faktu jej przynależności zarówno do historii sztuki, jak i techniki.

W pierwszej części monografii omówiono metodę pomiarów i zasady opracowania dokumentacji rysunkowej, a w drugiej - metody badań kompleksowych różnych źródeł historycznych; w obu częściach uwzględniono postęp techniczny i rozwój metod, jakie miały miejsce w historii oraz obecnie stosowanych z wykorzystaniem technik cyfrowych.

Zarówno pomiary, jak i badania historyczne są wykorzystywane do podejmowania decyzji konserwatorskich/projektowych. Integralną część pracy stanowią oryginalne rysunki pomiarowe i z badań terenowych archeologiczno-architektonicznych oraz graficzne opracowania wyników badań. Streszczenie w języku angielskim.

Spis treści:
CZĘŚĆ PIERWSZA: METODY POMIARÓW ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
Wprowadzenie
I. POMIAR W TERENIE I RYSUNEK. WYBRANE PROBLEMY Z HISTORII ARCHITEKTURY
    1. Średniowiecze - metody projektowania i rozmierzania budowli w terenie
    2. Metody pomiarów budowli w XV-XVI wieku
    3. Znaczące zmiany metod pomiarów i kreślenia rysunków od początku XVII wieku
    4. Metody pomiarów od końca XVIII wieku do 1914 roku. Pomiary i początki badań naukowych zabytków architektury
II. METODY POMIARÓW ZABYTKÓW I OPRACOWANIA RYSUNKÓW W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM W ZAKŁADZIE ARCHITEKTURY POLSKIEJ PW
III. METODY POMIARÓW W OKRESIE POWOJENNYM W ZAKŁADZIE ARCHITEKTURY POLSKIEJ PW
IV. METODY POMIARÓW W BADANIACH ARCHITEKTONICZNO-ARCHEOLOGICZNYCH W ZESPOLE BADAŃ NAD POLSKIM ŚREDNIOWIECZEM UW i PW
V. UDOSKONALANIE METOD POMIARÓW I OPRACOWAŃ GRAFICZNYCH NA PRAKTYKACH STUDENTÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PW
VI. METODY POMIARÓW I OPRACOWAŃ GRAFICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK CYFROWYCH
Przypisy

CZĘŚĆ DRUGA: METODY BADAŃ HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH ZABYTKÓW
Wprowadzenie
I. DZIEJE BADAŃ HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH W POLSCE
    1. Początki badań
    2. Badania kompleksowe i interdyscyplinarne zabytków architektury po 1945 roku
II. PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES I ORGANIZACJA BADAŃ KOMPLEKSOWYCH
    1. Przedmiot, cel i zakres badań zabytków architektury i budownictwa
    2. Organizacja badań kompleksowych
III. METODY BADAŃ HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH
    1. Badania bibliograficzne i historyczne
    2. Architektura wraz z otoczeniem jako bezpośrednie źródło historyczne. Badania stratygraficzne i technologiczne
    3. Opracowanie wyników badań - wstępne wnioski
IV. OPRACOWANIE KOŃCOWE WYNIKÓW BADAŃ HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH
    1. Dzieje budowy i analiza architektury z otoczeniem
    2. Wnioski z badań do prac konserwatorskich i zakres opracowania projektu
    3. Badania metodami historii sztuki
V. BADANIA HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK CYFROWYCH
Przypisy
LITERATURA
INDEKS OSÓB I MIEJSCOWOŚCI
SPIS ILUSTRACJI
SUMMARY