Miasta przyjazne rzekom

  • 82,20 zł

ISBN 978-83-7775-533-4

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 236, 2019 r.

Miasto jest środowiskiem zbudowanym przez lzi dla lzi. Przywykliśmy postrzegać je w kategoriach społeczno-gospodarczych, polityczno-administracyjnych, funkcjonalnych czy kompozycyjnoestetycznych, ale prócz tych wielowarstwowych antropogennych struktur kulturowych, które obrazowo nazywa się „czerwonymi” (Red), miasto bują też struktury przyrodnicze (Green) i hydrograficzne (Blue). Wszystkie połączone w jednej ograniczonej przestrzeni, przenikające się, zależne od siebie i podlegające nieustannym zmianom.

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE 5
1. OKRES RESPEKTU 15
1.1. Życiodajne rzeki – balans na granicy korzyści i zagrożeń 17
1.2. Drogi wodne i mosty 19
1.3. Miasta i porty 23
1.4. Znaczenie militarne i obronne rzek 27
1.5. Struktura miast nadrzecznych 29
1.6. Związki kulturowe 32
1.7. Milowe kroki starożytnej hydrotechniki 37
2. OKRES PODBOJU 43
2.1. Wyzwanie rzucone wodzie – fenomen holenderski 45
2.2. Żegluga i przemysł – katalizatory urbanizacji 51
2.3. Regulacja rzek 56
2.4. Systemy wodno-kanalizacyjne a zanieczyszczenie rzek 64
2.5. Kanalizacja cieków miejskich i osuszanie bagien 66
2.6. Porządkowanie natury i miast 70
2.7. Skala zmian i cena postępu 77
3. OKRES POWROTU 83
3.1. Bzenie świadomości 85
3.2. Rewitalizacja nadbrzeży 96
3.3. Regeneracja środowiska 108
3.4. Zarządzanie wodą 126
3.5. Zintegrowana gospodarka wodna w miastach 135
4. ODPOWIEDZIALNE MIASTA – WITALNE RZEKI 147
4.1. Odpowiedzialność jako droga powrotu nad rzeki 149
4.2. ROTTERDAM – wodne wyzwania i atuty 150
4.3. LONDYN I TAMIZA – przyjaźń po rozwodzie 162
4.4. SINGAPUR – „Water Wise City” 175
5. PODSUMOWANIE 187
5.1. Powrót do przyjaźni 189
5.2. Żywe rzeki 196
5.3. Urbanistyka i woda 199
INDEKS AKRONIMÓW 203
BIBLIOGRAFIA 205
SPIS RYCIN 227
SPIS TABEL 231
STRESZCZENIE 233
SUMMARY 235Indeks: ISBN 978-83-7775-533-4
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Status: nowość
Stron: 236