Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej

Wydawnictwo: Scholar
Autor: Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański
Dostępność:
Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 469,  2006 r.

Prezentowana książka, czwarty tom Wykładów z Socjologii, stanowi autorską próbę opisu dwóch fundamentalnych kategorii socjologicznych, jakimi są przestrzeń i miasto. Jest to wydanie drugie, zmienione i poprawione uznanego już podręcznika o tym samym tytule. Przedstawia szkoły naukowe, mistrzów i kontynuatorów, poczynając od klasycznej ekologii chicagowskiej. Ukazuje historyczne etapy rozwoju miast starożytnych i średniowiecznych, aglomeracje epoki industrialnej, miasto "socjalistyczne" i ponowoczesne metropolie. W ostatniej części prezentuje socjologiczne pojmowanie przestrzeni. Tom ma charakter monograficzny, ale przyświecają mu też cele dydaktyczne, tak więc po każdym rozdziale zamieszczony jest zestaw najistotniejszych pytań kontrolnych i zbiór kanonicznych lektur, głównie w języku polskim.
Książka przeznaczona jest dla socjologów, psychologów, urbanistów i architektów, także dla wszystkich, którzy interesują się miastem i jego problemami.

Spis treści:
Globalne miasto zamiast globalnej wioski
Rozdział I. Mistrzowie, sukcesorzy i epigoni: orientacje i metodologiczne w socjologii miasta
1. Przestrzeń miejska w szkole chicagowskiej: prohibicja i Al Capone w socjologicznym oglądzie
2. Szkoły kulturalistyczne: empatia badacza i współczynnik humanistyczny
3. Szkoły neoekologiczne: symbioza i wspólnota biesiadna
4. Szkoły konwencjonalne: idealnotypologiczne pojmowanie
5. Szkoły makrostrukturalne i strukturalno-funkcjonalne: miasto globalne
6. Szkoły humanistyczne: aktorzy pierwszoplanowi i halabardnicy w teatrze miejskim
7. Pochwała racjonalnego eklektyzmu

Rozdział II. Miasto w historii
1. Społeczna geneza i zasady kształtowania starożytnych miast
2. Koncepcja miasta Maksa Webera
3. Miasta epoki preindustrialnej
3.1. Uwarunkowania rozwoju miast i procesów urbanizacji
3.2. Procesy średniowiecznej urbanizacji
3.3. Baza ekonomiczna miasta
3.4. Struktura społeczno-przestrzenna średniowiecznego
3.5. Miasto jako miejsce wymiany
3.6. Utrata autonomii miast i kształtowanie się nowoczesnych stolic
Kontrapunkt 1 - miasto islamu
4. Miasto przemysłowe
4.1. Podstawy rewolucji przemysłowej
4.2. Procesy urbanizacji i aglomeracji
4.3. Nowi aktorzy i nowe doktryny
5. Kapitalistyczne miasto XX wieku
5.1. Urbanizacja XX wieku
5.2. Ideologie urbanistyczne
5.3. Społeczne konsekwencje strefowania miasta
5.4. Co dalej?

Rozdział III. Miasto i przestrzeń miejska w realnym socjalizmie - aktorzy i ideologie
1. Dom kolektywny, kombinaty mieszkaniowe i homo sovieticus
2. "Ateńczycy" realnego socjalizmu
3. Gra w plany
4. Miasto socjalistyczne na warsztacie: przypadek Tychów
5. Planowanie, odbudowa i rozwój Warszawy w okresie realnego socjalizmu
5.1. Etapy planowania i budowy miasta .
5.2. Ocena planowania i wytwarzania przestrzeni w latach 1945-1989
6. Zamiast zakończenia, czyli o czasach słusznie minionych

Rozdział IV. Metropolizacja i metropolie
1. Globalizacja a procesy metropolizacji
2. Identyfikacja metropolii
3. Metropolie w sieci.
3.1. Powiązania węzłów sieci, przykłady empiryczne
4. Funkcje metropolii
4.1. Ośrodki dyspozycji politycznej
4.2. Ośrodki gospodarcze
4.3. Ośrodki kultury
4.4. Ośrodki portowe
4.5. Technopolie
4.6. Od klasy średniej do klasy metropolitalnej
4.7. Kreatywni lzie, kreatywne miasta
5. Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne metropolii - czynniki segregacji i agregacji
5.1. Ceny mieszkań
5.2. Uburżuazyjnienie
5.3. Jakość szkoły
5.4. "Między swoimi"
5.5. Relacje: miejsce zamieszkania i miejsce pracy, sytuacja rodzinna
5.6. Segregacja a polityka miejska
Kontrapunkt 2 - miasta pozaeuropejskie

Rozdział V. Polskie metropolie - przestrzeń i społeczeństwo
1. Urbanizacja, suburbanizacja, metropolizacja
2. Hierarchia polskich metropolii
2.1. Procesy metropolizacji Polski na tle Europy Środkowo-Wschodniej
2. Miejsce Warszawy w sieci potencjalnych metropolii
2.3. Potencjał polskich metropolii
3. Nowi aktorzy w przestrzeni metropolitalnej
4. Kształtowanie się metropolitalnego społeczeństwa
4.1. Dziedzictwo przeszłości
4.2. Polska klasa średnia, klasa metropolitalna
4.3. Metropolitalne zróżnicowanie społeczno-przestrzenne
4.4. Zmiany użytkowania przestrzeni metropolitalnej
Podsumowanie

Rozdział VI. Socjologiczne pojęcie przestrzeni
1. Ontologiczny i epistemologiczny status przestrzeni
2. Rodzaje przestrzeni
2.1. Kategorie przestrzeni
2.2. Usytuowanie w przestrzeni
2.3. Dostępność przestrzeni
3. Miejsce,i przestrzeń: między domem a kosmosem
3.1. Dom rodzinny i cmentarz: ikony i archetypy miejsca
3.2. Ojczyzna prywatna - ojczyzna lokalna: symbole miejsc
4. Percepcja i waloryzacja przestrzeni
4.1. Postrzeganie przestrzeni
4.2. Społeczny język architektury
4.3. Waloryzacja przestrzeni
5. Przyswajanie przestrzeni
5.1. Czynniki społeczne modyfikujące przyswajanie przestrzeni
5.2. Sytuacja jako czynnik modyfikujący przyswajanie przestrzeni
5.3. Cechy przestrzeni modyfikujące jej przyswajanie
5.4. Symboliczny podbój przestrzeni jako forma jej przyswajania
5.5. Kontinuum przestrzeni
6. Wytwarzanie przestrzeni
6.1. Formy przestrzenne
6.2. Ograniczenia społecznego wytwarzania przestrzeni
6.3. Aktorzy społecznego wytwarzania przestrzeni
7. Ład przestrzenny, ład społeczny
7.1. Miejsca i przestrzenie: próba rekapitulacji
8. Rodzaje przestrzeni miejskiej
8.1. Dom a mieszkanie
8.2. Dzielnice, osiedla, wielkie zespoły mieszkaniowe
8.3. Centrum
8.4. Ulice
8.5. Przestrzeń pracy
8.6. Przestrzeń lyczna - nowe obszary metropolii
Zakończenie, czyli o glokalizacji przestrzeni miejskiej
Bibliografia - pozycje podstawowe
Bibliografia
Spis tabel