Miasto w sztuce - sztuka miasta

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Universitas
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 42,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 14 x 20 cm, Stron:  700, 2010 r.

Jeśli w ogóle potrafimy nazwać relację między miastem i sztuką, to nie jest nią z pewnością analogia czy podobieństwo, to raczej sekwencje operacji  metonimicznych wywodzących się z uchwytnych w doświadczeniu potocznym realnych zależności. Mówienie o operacjach metonimicznych jest tu oczywiście ryzykowne, ponieważ nie mamy do czynienia z wyrażeniami językowymi, lecz ze złożonymi konfiguracjami przekonań i praktyk, które jednak – intencjonalnie lub nie – przylegają do siebie, zastępują się, zawierają się w sobie. Tylko w tym kontekście za  rozwinięcie interpretacji „miasta w sztuce” może zostać uznana  interpretacja „sztuki miasta”, nie  zaś proste odwrócenie: „sztuka w mieście”. Określenie „sztuka miasta” ukrytą metaforyczność i jawną wieloznaczność zawdzięcza bowiem operacji metonimicznej. Metafory, symbole, reprezentacje ukrywają się w myśleniu o związkach sztuki z miastem za – powiedzielibyśmy – solidnymi plecami realnej współobecności, fizycznych kontaktów, dostrzegalnych związków przyczynowo-skutkowych, dwustronnej, aczkolwiek nie w pełni odwracalnej relacji znaczone – znaczące. Sztuka i miasto nie zostały bowiem uwięzione w lustrzanej metaforze. Sztuka dzisiaj nie jest zwierciadłem rzucanym na ulice i place miasta, a miasto daje sztuce więcej niż kontekst i przestrzeń. Daje żywą, odnawialną metaforę współczesnego życia, świata, pamięci, porządku i chaosu zarazem: pisarzom i poetom, malarzom i scenarzystom, performerom i fotografom. (Ze wstępu Ewy Rewers)

Spis treści:

Ewa Rewers, Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA

Tadeusz Sławek, Miasto. Próba zrozumienia

Siegfried Lenz, Wpływ krajobrazu (landszaftu) na człowieka

Raymond Williams, Miasta ciemności i światła

Anna Snaith, „Dzikuska z Wysp Kanibali”. Jean Rhys i Londyn

Jennifer Scappettone, Przerwana utopia. Archipelag jako struktura socjoliryczna w A Draft of XXX Cantos Ezry Pounda

Richard Lehan, Od Mitu do tajeMnicy

 

CZĘŚĆ DRUGA

Juliusz Tyszka, Miasto jako teatr i przestrzeń teatralna – palimpsest problemów i terminów

Klaus Härtung, Corso – Avenue – Boulevard. Utopia bulwaru

Kevin Lynch, Obraz miasta

Cathy Turner, Palimpsest czy przestrzeń potencjalna?

W poszukiwaniu słownictwa dla widowiska w miejscu znalezionym

John Bell, Głośniej niż ruch uliczny. Parady Bread and Puppet 
Philippe Chaoir, „Sztuki Ulicy” a metafora święta

 

CZĘŚĆ TRZECIA

Grzegorz Dziamski, Artystyczne interwencje w przestrzeń miejską

Ivan Chtcheglov, Sformułowania dla Nowego Urbanizmu

Guy Debord, Korzystanie z czasu wolnego

Guy Debord, Gil J. Wolman, Przechwytywanie – instrukcja obsługi

Dick Hebdige, W złym guście: notatki na temat pop-artu

Ilja Kabakow, Projekt publiczny albo duch miejsca

Joseph Kosuth, Teksty publiczne

Javier Maderuelo, Poetyki miejsca

Steve Dietz, Sfery publiczne

 

CZĘŚĆ CZWARTA

Marianna Michałowska, Fotografia i miasto – dyskurs spojrzenia

John Tagg, Nieciągłe miasto: fotografia i pole dyskursu

Graham Clarke, Miasto w fotografii

Molly Nesbit, Pod nieobecność parisienne

Colin Westerbeck, W mieście i na prowincji. Fotografia amerykańska po drugiej wojnie światowej

Doug Hall, Refleksje o Straży Sąsiedzkiej

 

CZĘŚĆ PIĄTA

Andrzej Gwóźdź, Przestrzenie miejskości – od kina jako

sztuki miasta do interpolis nowych mediów

Jörg Döring, Fasady medialne. O konstrukcji przestrzeni społecznych poprzez display

Mark Shiel, Film i miasto w historii i teori

Anne Friedberg, „...więc jestem”. Kupujący-widz i przeistoczenie poprzez zakupy

Lev Manovich, Poetyka powiększonej przestrzeni

Adriana de Souza e Silva, Mobilne technologie jako interfejs przestrzeni hybrydowych

Słownik

Nota bibliograficzna