Miasto-Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów

  • 39,00 zł
Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 370 , 2013 r.
 

Niniejszy zbiór tekstów to „podręcznik do oduczania się” – oduczania się różnych sposobów teoretyzowania miasta, które uważamy za naturalne do tego stopnia, że nie postrzegamy ich już jako konstrukcji myślowych, traktując je jako część rzeczywistości. Ponieważ słowa, nazwy i pojęcia nadal są naszymi podstawowymi narzędziami myślenia, czasami, żeby dobrze się czegoś nauczyć, trzeba wcześniej porządnie i rzetelnie czegoś się oduczyć.

Chcemy oduczyć się myślenia o zdrowiu w mieście tylko poprzez banalną metaforę miasta-organizmu, zamiast tego pragniemy badać skomplikowane zależności pomiędzy zdrowiem a przestrzenią miejską. Chcemy oduczyć się myślenia o infrastrukturze w mieście jedynie poprzez jej materialny, techniczny i inwestycyjny wymiar, bo nie tylko rury i drogi, ale także my sami tworzymy miejską infrastrukturę. Chcemy oduczyć się myślenia o związkach architektury z władzą tylko przez pryzmat konkretnych ideologii politycznych, rzekomo wpisanych w architekturę, bo ani władza biopolityczna, ani wolność nie są nigdy ostatecznie zdeterminowane przez formy architektoniczne.

Celem tego zbioru nie jest więc sklasyfikowanie i wyjaśnienie poszczególnych elementów myślenia o zdrowiu, infrastrukturze i biopolityce w mieście, ale raczej wprowadzenie pewnej konfuzji do istniejących wcześniej definicji – nie poprzez postmodernistyczny relatywizm, ale dzięki pokazywaniu hybrydowości współczesnych form, w jakich wytwarzane i reprodukowane jest życie w mieście. Nie ma jasnego rozdziału pomiędzy tym, co materialne, a tym, co społeczne, tym, co polityczne, a tym, co eksperckie, między ciałem a świadomością.

Galia Bar Or, Giovanna Borasi, Anna Cymer, Tomasz Ferenc, Michel Foucault, Michael Fowler, Maciej Frąckowiak, Matthew Gandy, Owen Hatherley, Gilles Ivain, Charles Jencks, Garret Keizer, Agnieszka Kłopotowska, Mateusz Kwaterko, Akos Moravanszky, Heike Munder, Juhani Pallasmaa, Konrad Pustoła, Kirsten Kaya Roessler, Aaron Schuster, Łukasz Stępnik, Milena Trzcińska, Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Tomasz Załuski, Mirko Zardini

Spis treści:

Miasto-Zdrój. Zdrowie, infrastruktura i biopolityka. Wstęp
Joanna Kusiak

CZĘŚĆ I

Miejsce, przestrzeń i atmosfera. Postrzeganie peryferyjne i emocje w doświadczeniu architektonicznym
Juhani Pallasmaa

W strone neurobiologii architektury - umysł ucieleśniony i wyobraźnia
Juhani Pallasmaa

Pochwała niejednoznaczności. Rozproszona percepcja i niepewna myśl
Juhani Pallasmaa

Architektura w słowach
Juhani Pallasmaa

Ciepłe podbrzusze architektury
Akos Moravanszky

Niewidzialna architektura - status piękna w pozawzrokowej percepcji przestrzeni architektonicznej
Agnieszka Kłopotowska

Dwa teksty psychogeograficzne: Zarys nowego urbanizmu.
Projekt racjonalnego upiększenia Paryża.
Mateusz Kwaterko

Uczucia w sztuce i architekturze
Heike Munder

Programowanie zachowań. Architektura centrów handlowych
Owen Hatheriey

Budować, żeby kupować
Anna Cymer

CZĘŚĆ II

Rzecz o słuchaniu w mieście przyszłości
Michael Fowler

Hałas zwierząt politycznych
Garreł Keizer

Salon łaskołek, spa narzekań
Aaron Schusłer

Inne podniety. O miasto otwarte także na doznania
Maciej Frąckowiak

CZĘŚĆ III

Futerał na ciało. Taylorzym i biopolityka w koncepcji architektury funkcjonalistycznej Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego
Tomasz Załuski

Szpital jako laboratorium współczesności
Tomasz Ferenc

Przestrzeń, wiedza i władza
Michel Foucault

Zaprojektować slums
Łukasz Słępnik, Milena Trzcińska

Kibuc: planowanie, różnorodność i zmiana społeczna
Galia Bar Or

CZĘŚĆ IV

Zdrowa architektura! Czy środowisko może wywołać reakcje emocjonalne?
Kirsten Kaya Roessler

Czy architektura może wpływać na nasze zdrowie?
Charles Jencks

Mieszkać w uzdrowisku
Elżbieta Węclawowicz-Bilska

Zdrowie w architekturze
Anna Cymer

Piramidz w polskich górach
Anna Cymer

Zdemedykalizujmy architekturę
Giovanna Borasi, Mirko Zardíni

O „miejskim metabolizmie” na nowo. Woda, przestrzeń i nowoczesne miasto
Matthew Gandy
EXTRACT

Sanative City
Joanna Kusiak

FOTO TABLICE

Uzdrowisko
Konrad Pustoła

Architektura uzdrowiskowa
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego

Architektura kibuców: projektowanie przestrzeni i nowego społeczeństwa