Miejsce 01/2015. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku

  • 20,00 zł

Okładka: miękka, Format: 15,7x23,7 cm, Stron: 168, 2015 r.

Miejsce. Stia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku to nowy rocznik naukowy, wydawany przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Miejsce skupia się na sztuce i architekturze polskiej i środkowoeuropejskiej od 1945 r. do współczesności, zbierając teksty, które promują badania źródłowe i stia przypadków, a także proponują nowe ramy metodologiczne i kontekstowe dla analizy wybranych fragmentów praktyk artystycznych. 

Miejsce jest periodykiem skierowanym do środowiska akademickiego, historyków sztuki i kultury, teoretyków architektury i urbanistyki, artystów i architektów.  

Spis treści

R. 1: 2015

3 Od redakcji

7 Waldemar Baraniewski. Nowoczesność, obojętność i zapomnienie. Katarzyna Kobro i Maria Jarema

24 Agata Pietrasik. „Radość nowych konstrukcji” w czasach bezdomności. Twórczość Mariana Bogusza w latach czterdziestych

44 Makary Górzyński. Architektura, nacjonalizm i „reakcyjny modernizm” – głos krytyczny

66 Daniel Muzyczuk. Cześć czarnej sztuce. Twórczość literacka Jacka Krzyszkowskiego

91 Wojciech Włodarczyk. Artysta nowoczesny jako t.w.

110 Piotr Słodkowski. Polskie surrealizmy i ideoza historii sztuki (Streng – „nowocześni” – Żarnower)

126 Karolina Andrzejewska-Batko. Na dziecięcą miarę. Działalność Niny Jankowskiej w dziedzinie projektowania architektury i wzornictwa przemysłowego dla dzieci

157 Andrzej Leśniak. Historia sztuki w starciu z obrazami. Nowe początki i kresy dyscypliny