Miejsce 2/2016. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku

 • 25,00 zł

ISBN 2450-1611

Okładka: miękka, Format: 15,7x23,7 cm, Stron: 296, 2016 r., Jakub Banasiak / dr hab. Waldemar Baraniewski / dr Filip Burno / dr Jakub Dąbrowski / dr Lidia Klein / dr hab. Andrzej Leśniak / Piotr Słodkowski

Miejsce skupia się na sztuce i architekturze polskiej i środkowoeuropejskiej od 1945 r. do współczesności, zbierając teksty, które promują badania źródłowe i stia przypadków, a także proponują nowe ramy metodologiczne i kontekstowe dla analizy wybranych fragmentów praktyk artystycznych. Miejsce jest periodykiem skierowanym do środowiska akademickiego, historyków sztuki i kultury, teoretyków architektury i urbanistyki, artystów i architektów. 

REDAKCJA: Jakub Banasiak (zastępca red. nacz.), dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Filip Burno, dr Jakub Dąbrowski, dr Lidia Klein (red. nacz.), dr hab. Andrzej Leśniak, Piotr Słodkowski (sekretarz red.)

RADA NAUKOWA: prof. Ewa Lajer-Burcharth (Harvard University), prof. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), prof. Michał Paweł Markowski (University of Illinois at Chicago), prof. Sergiusz Michalski (Universität Tübingen), prof. Maria Poprzęcka (Artes Liberales UW).

SPIS TREŚCI:

 • 5 Dorota Jarecka Artysta na ruinach . Sztuka polska lat 40. i surrealistyczne konotacje 
 • 29 Agnieszka Dulęba „Przy świetle księżyca, na przełaj” . Relacje z ocalenia Jonasza Sterna w kontekście odbudowy polskiego życia artystycznego w drugiej połowie lat 40. 
 • 59 Weronika Kobylińska-Bunsch „Fotografia egzystencjalna” Zdzisława Beksińskiego 
 • 84 Tomasz Fala Przestrzenie powojennego humanizmu. Wystawy Czesława Wielhorskiego (1911–1980) 
 • 128 Katarzyna Jeżowska Zmagania z ideologią. Pierwsza Polska Wystawa Przemysłu Lekkiego w Moskwie (1949) 
 • 147 Grzegorz Piątek Wystawa Warszawa przyszłości (1936). Między pokazem architektury a „jarmarkiem dydaktycznym”
 • 174 Marta Leśniakowska Modulor a sprawa polska. Kanon Le Corbusiera w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
 • 201 Alicja Gzowska „Fabryki ruchu”. Z problematyki dworców kolejowych w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku
 • Zwrot wizualny
 • 237 Zofia Krawiec Łukasz Ronda Kultura rave i sztuka w latach 90. w Polsce 
 • Inedita
 • 244 Waldemar Baraniewski Z ksiąg noworzkich. Nieznany list Jana Białostockiego do Jerzego Jarnuszkiewicza 
 • Recenzje i omówienia
 • 252 Piotr Juszkiewicz Czy i jak sięgać po puszkę? O wystawie Zaraz po wojnie