Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WKŁ
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 88,00 zł 54,00 zł

ISBN 978-83-206-1676-7

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 322, 2009 r. , fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

W książce przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją i badaniami gorących mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do budowy nowych i naprawy istniejących dróg. Podano wymagania, klasyfikację i warunki eksploatacyjne betonu asfaltowego, parametry strukturalne i ocenę właściwości funkcjonalnych składników betonu asfaltowego i innych mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Omówiono projektowanie mieszanek drogowych z uwzględnieniem czynników strukturalnych, wpływ czynników technologicznych na kształtowanie struktury mieszanek drogowych oraz właściwości strukturalno-mechaniczne i zjawiska mechaniczno-energetyczne występujące w bitumicznych mieszankach drogowych podczas ich eksploatacji.

 

Spis treści:
Wprowadzenie 
1. Inżynieria materiałowa a technologia mieszanek mineralno-asfaltowych 
1.1. Rola inżynierii materiałowej w technologii drogowej 
1.2. Elementarne cząstki budowy materii 
1.3. Kształtowanie wiązań w materiałach i nawierzchniach drogowych  
1.3.1. Zagadnienia ogólne 
1.3.2. Wiązania międzyatomowe 
1.3.3. Wiązania międzycząsteczkowe

2. Wymagania, klasyfikacja i warunki eksploatacyjne mieszanek mineralno-asfaltowych 
2.1. Właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych na przykładzie betonu asfaltowego 
2.2. Ogólne informacje o betonie asfaltowym. Definicje 
2.3. Klasyfikacja betonu asfaltowego i dziedziny zastosowania różnych jego postaci 
2.4. Warunki eksploatacyjne betonu asfaltowego 

3. Parametry strukturalne i ocena właciwości funkcjonalnych składników betonu asfaltowego i innych mieszanek mineralno-asfaltowych  
3.1. Wiadomości ogólne 
3.2. Wpływ właściwości funkcjonalnych agregatu mineralnego, a zwłaszcza powierzchni właściwej, na formowanie struktury mieszanki drogowej 
3.3. Propozycje do krajowej oceny jakości lepiszczy asfaltowych na tle PN-EN 12591 
3.4. Przesłanki fizykochemiczne produkcji i zastosowania polimeroasfaltów oraz oceny ich jakości  
3.5. Wpływ dodatków powierzchniowo-aktywnych substancji (PAS) na asfalty  
3.6. Podstawy fizykochemiczne tworzenia fazy ciągłej mieszanek mineralno-asfaltowych  

4. Projektowanie mieszanek drogowych z uwzględnieniem czynników strukturalnych 
4.1. Wiadomości wstępne 
4.2. Podstawy teoretyczne projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych  
4.3. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie parametrów strukturalnych składników 
4.4. Wpływ czasu mieszania na skład oraz właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych  
4.5. Europejskie trendy w projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 
4.5.1. Normy europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe
4.5.2. Beton asfaltowy wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 
4.5.3. Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw wg PN-EN 13108-2:2006 (U)  
4.5.4. Bardzo miękki beton asfaltowy wg PN-EN 13108-3:2006 (U) 
4.5.5. Mieszanka HRA wg PN-EN 13108-4:2006 (U) 
4.5.6. Mastyks grysowy SMA wg PN-EN 13108-5:2006 (U) 
4.5.7. Asfalt lany wg PN-EN 13108-6:2006 (U) 
4.5.8. Beton asfaltowy porowaty wg PN-EN 13108-7:2006 (U) 
4.5.9. Podsumowanie 
4.6. Wybrane metody badań wytrzymałościowych mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z normą serii PN-EN 12697 

5. Wpływ czynników technologicznych na kształtowanie struktury mieszanek drogowych 
5.1. Procesy otaczania i magazynowania MMA oraz ich wpływ na kształtowanie mikrostruktury 
5.2. Transport i rozkładanie gorących MMA 
5.2.1. Przewóz gorących mieszanek mineralno-asfaltowych 
5.2.2. Rozkładanie mieszanek mineralno-asfaltowych 
5.3. Kształtowanie makrostruktury asfaltowych mieszanek drogowych podczas zagęszczania 
5.3.1. Wiadomości ogólne
5.3.2. Parametry technologiczne procesów zagęszczania 
5.3.3. Wpływ ciężaru, prędkości walca i temperatury na efektywność zagęszczania  
5.3.4. Uwagi techniczne dotyczące zagęszczania gorących MMA walcami stalowymi  
5.3.5. Dobór rodzajów walców pod kątem grubości, temperatury MMA i powietrza 
5.3.6. Nowe trendy w konstrukcji walców wibracyjnych 

6. Strukturalno-mechaniczne właściwości asfaltowych mieszanek drogowych 
6.1. Wiadomości ogólne 
6.2. Rodzaje deformacji mieszanek mineralno-asfaltowych przy ścinaniu  
6.2.1. Płynięcie mieszanek mineralno-asfaltowych 
6.2.2. Moduł sprężystości asfaltowej mieszanki drogowej 
6.2.3. Lepkość asfaltowych mieszanek drogowych. Informacje ogólne i definicje 
6.3. Dynamiczne właściwości drogowych mieszanek asfaltowych 
6.4. Czas relaksacji w asfaltowych mieszankach drogowych 
6.4.1. Model Maxwella 
6.4.2. Wpływ temperatury na czas relaksacji w asfaltowych mieszankach drogowych 
6.5. Wpływ wielokrotnie powtarzających się obciążeń i lepkości mieszanki asfaltowej na jej deformacje plastyczne 
6.5.1. Zagadnienie teoretyczne kumulacji trwałych odkształceń MMA 
6.5.2. Obliczanie lepkości na podstawie badań deformacji betonu asfaltowego 
6.6. Wytrzymałość asfaltowych mieszanek drogowych
6.6.1. Wiadomości ogólne 
6.6.2. Wpływ kąta tarcia wewnętrznego i spójności na wytrzymałość na ściskanie asfaltowych mieszanek drogowych  
6.6.3. Wpływ temperatury na właściwości mechaniczne mieszanek drogowych 
6.6.4. Właściwości mechaniczne mieszanek drogowych o strukturze porfirowej 
6.6.5. Wpływ wypełniacza i typu reologicznego asfaltu na cechy wytrzymałościowe MMA 
6.6.6. Wytrzymałość i odporność termiczna mieszanek asfaltowych w zależności od typu strukturalnego asfaltu 
6.7. Odkształcalność asfaltowych mieszanek drogowych w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-pogodowych 
6.7.1. Wiadomości wstępne 
6.7.2. Wpływ warunków klimatyczno-pogodowych na temperaturę warstwy ścieralnej  
6.7.3. Wpływ wytrzymałości MMA na ścinanie i prędkości deformacji na odkształcalność plastyczną MMA  

7. Zjawiska mechaniczno-energetyczne w asfaltowych mieszankach drogowych podczas ich eksploatacji 
7.1. Zależność odkształcenia od naprężenia w różnych materiałach drogowych 
7.2. Redystrybucja energii mechanicznej w MMA od sił zewnętrznych w badaniu zginania 
7.3. Metody wyznaczania parametrów reologicznych asfaltowych mieszanek drogowych
7.4. Trwałość asfaltowych mieszanek drogowych 
7.4.1. Wiadomości ogólne 
7.4.2. Czas eksploatacji mieszanki asfaltowej w nawierzchni drogowej 
7.4.3. Metody przewidywania trwałości zmęczeniowej MMA 
7.4.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe odporne na zmęczenie i odkształcenia plastyczne  
Literatura