Mister War­szawy. Architek­tura miesz­kaniowa lat 60. XX wieku

Oprawa: twarda, płócienna, Format: 24,7x17,9 cm, Stron: 203, 2012 r., nakład 800 egzemplarzy

To zbiór esejów oraz fotografii ukazujących ze współczesnej perspektywy najciekawsze osiedla zrealizowane po 1956 roku w Warszawie. Tytuł publikacji nawiązuje do plebiscytu architektonicznego ,,Życia Warszawy" na najlepszy dom mieszkalny. Autorzy artykułów, badacze, kuratorzy i znawcy architektury - dr Marek Czapelski, Tomasz Fala, Łukasz Gorczyca, Agnieszka Skolimowska i Maria Sołtys - zwracają uwagę na polityczne, społeczne i historyczno-artystyczne uwarunkowania architektury mieszkaniowej PRL-u. Książkę wzbogaca obszerna część albumowa opracowana przez Karolinę Andrzejewską. Zawiera ona pochodzące z epoki zdjęcia fotografów Centralnej Agencji Fotograficznej oraz reprodukcje pocztówek publikowanych przez Biuro Wydawnicze ,,Ruch", które ukazują architekturę lat 60. w formie zbliżonej do oryginalnie zamierzonej. To ważne wobec bezlitośnie postępującej dziś degradacji budownictwa socmodernistycznego. 
W latach 60. architektura, o zaskakująco różnorodnych i ciekawych jak na ówczesne warunki ekonomiczne formach, staje się tłem dla zmieniającej się obyczajowości, gra w filmach i serialach telewizyjnych, wchodzi w obszar kultury popularnej, ale i sterowanej przez władzę propagandy wizualnej. Powstają wówczas realizacje, które w dużej mierze ukształtowały współczesną kondycję Warszawy i świadomość znacznej części jej mieszkańców. 

W części albumowej książki prezentujemy wybór fotografii z epoki (m.in. Janusza Czarneckiego, Zbyszko Siemaszki, Edmunda Uchymiaka), które ukazują zarówno najciekawsze realizacje warszawskiej architektury mieszkaniowej lat 60., jak i ówczesny sposób jej obrazowania. Retoryka zdjęć przekonuje, że mamy do czynienia z konkretnym, spójnym językiem i tradycją estetyczną, świadomie konstruującą obraz nowoczesnego miasta. 

Wśród omawianych realizacji znajdują się znane warszawskie osiedla, m.in.: Osiedle Sady Żoliborskie Haliny Skibniewskiej, której projekty były dwukrotnie wyróżniane tytułem Mistera Warszawy, Osiedle za Żelazną Bramą będące szczególnym przykładem zaadaptowania idei ruchu nowoczesnego w Warszawie lat 60-tych, oraz Osiedle ZORBielańska.

Spis treści:
Wstęp
Marek Czapelski - „Mistery” i inni. O warszawskiej architekturze mieszkaniowej lat 60. i jej uwarunkowaniach 
Tomasz Fala – Mieszkanie z instrukcją obsługi. Osiedle Sady Żoliborskie Haliny Skibniewskiej
Maria Sołtys – Piękne widoki. Osiedle ZOR-Bielańska (między Długą a Senatorską) 
Agnieszka Skolimowska – Modulor polski. Historia osiedla Za Żelazną Bramą 
Łukasz Gorczyca – Blaski i cienie. Osiedla w fotografii i propagandzie wizualnej
Album