Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: DWE
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 48,30 zł
Oprawa: miękka, Format:  17x24 cm, Stron: 205, 2008 r., fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Obiekty mostowe ze stalowych blach falistych dzięki wielu zaletom technologicznym są powszechnie stosowane w budownictwie komunikacyjnym. Doświadczenia w zakresie produkcji powłok mają ponadstuletnią tradycję, jednak problemy związane z projektowaniem, budową i utrzymaniem obiektów inżynierskich wymagają coraz doskonalszych rozwiązań. Przyczyną tego są zwiększane rozpiętości powłok i modyfikacje ich kształtu, a ich podstawą nowe wyniki badań obiektów gruntowo-powłokowych z fazy wznoszenia oraz wytężenia pod obciążeniem próbnym. To one wpływają na rozwój modeli numerycznych analizowanych konstrukcji. W książce trną i złożoną tematykę modelowania obiektów gruntowo-powłokowych zilustrowano własnymi przykładami liczbudowymi, które mogą mieć walory dydaktyczne i projektowe. Wyniki badań obiektów mogą służyć do interpretacji pracy konstrukcji w trakcie budowy i eksploatacji. Niniejsza książka jest drugim opracowaniem monograficznym w Polsce, dotyczącym konstrukcji gruntowo-powłokowych. Zamieszczono w niej wiele własnych wyników badań i analiz numerycznych, wskazujących na możliwe jeszcze obszary modyfikacji powłok, np. stosowanie podatnych podparć czy redukcję dodatkowych usztywnień. Obydwie publikacje książkowe na krajowym rynku wydawniczym nie wyczerpują, według autora, mało rozeznanej tematyki. W tej dziedzinie konieczne są dalsze badania, do czego zachęcam intrygującymi wynikami badań i obliczeń.

Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej - Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ma ponad sześćdziesięcioletnią historię. Obecnie o pozycję Zakładu troszczy się już czwarte pokolenie pracowników. Naczelną dewizą Zakładu był zawsze ścisły związek badań naukowych i wdrożeń technicznych z dydaktyką. Zaangażowanie pracowników Zakładu na rynku eksperckim, projektowym i realizacyjnym zaowocowało wszechstronnym doświadczeniem poszczególnych osób i bogatym archiwum, w którym zgromadzono wiele ciekawych, wartych upowszechnienia opracowań. Postanowiliśmy więc ostępnić szerzej dorobek wrocławskiej szkoły mostowej, co zaowocowało pomysłem wydawniczym pt. Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej.Obecny tom zajmuje się tematyką modelowania obiektów gruntowo-powłokowych. Mamy nadzieję, że tematyka tego tomu, jak i następnych z serii zainteresuje czytelników.

Spis treści:
Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej
Od autora
Podstawowe oznaczenia 
1. Elementy konstrukcji mostu
1.1. Charakterystyka mostów gruntowo-powłokowych
1.2. Ukształtowanie konstrukcji
1.2.1. Klasyfikacja
1.2.2. Elewacja
1.2.3. Dodatkowe elementy usztywniające powłokę
1.3. Zasypka gruntowa, podbudowa i nawierzchnia jezdni
1.4. Posadowienie powłok
1.4.1. Fundamenty bezpośrednie
1.4.2. Podatne podparcie powłok
1.4.2.1. Reakcja podatnych powłok na posadowienie
1.4.2.2. Ukształtowanie podatnego posadowienia
1.4.2.3. Podsumowanie
1.5. Powłoki ze stałych blach falistych
1.5.1. Konstrukcje powłok
1.5.1.1. HelCor
1.5.1.2. MultiPlate
1.5.1.3. Blachy w wysokim profilu
1.5.2. Charakterystyki geometryczne powłok stalowych
1.5.3. Projektowanie powłok
1.5.3.1. Kształt przekroju poprzecznego obiektu
1.5.3.2. Nośność obiektu
1.5.3.3. Trwałość konstrukcji powłoki
1.6. Powłoki z betonu zbrojnego
1.6.1. Technologia
1.6.2. Sztywność powłoki

2. Deformacja powłoki w trakcie budowy
2.1. Technologia budowy
2.1.1. Montaż powłoki
2.1.2.Układanie zasypki
2.2. Deformacja powłoki podczas układania zasypki
2.2.1. Konstrukcja rurowa bez fundamentu
2.2.2. Powłoka poziomo-eliptyczna posadowiona na fundamencie żwirowym
2.2.3. Konstrukcja łukowa o wysokim profilu
2.2.4. Model konstrukcji z powłoką o kształcie połowy koła
2.2.5. Powłoka łukowa o kształcie wycinka koła
2.2.6. Powłoka ramowa
2.3 Podatność powłoki w fazie układania zasypki
2.3.1. Charakterystyka przemieszczania powłoki
2.3.2. Zależność pomiędzy deformacją powłoki a rozkładem sił wewnętrznych
2.3.2.1. Geometria powłoki
2.3.2.2. Technologia układania zasypki gruntowej
2.4. Efekt długotrwałego działania obciążeń stałych
2.5. Model MES obiektu w fazie budowy
2.6. Szacowanie wypiętrzenia powłoki

3. Model obliczeniowy konstrukcji gruntowo-powłokowej
3.1. Rozkład sił w gruncie
3.1.1. Zjawisko przesklepienia
3.1.2. Obciążenie skupione półprzestrzeni sprężystej
3.2. Klasyczne modele geotechniczne
3.3. Wytyczne do projektowania
3.4. Metoda elementów skończonych
3.5. Model fizyczny zasypki gruntowej
3.5.1. Cechy fizyczne gruntu
3.5.2. Zależność naprężenie-odkształcenie
3.5.3. Continuum sprężyste
3.5.4. Continuum nieliniowo-sprężyste
3.5.5. Warstwa kontaktowa
3.6. Analiza porównawcza modelu liniowo-sprężystego
3.6.1. Charakterystyki modelu
3.6.2. Parametry stałe
3.6.3. Parametry zmienne

4. Odkształcenie powłoki pod obciążeniem jezdni
4.1. Charakterystyki badanych obiektów
4.2. Obciążenie stacjonarne
4.2.1. Linia ugięcia powłoki w kluczu
4.2.2. Sztywność powłoki w ośrodku gruntowym
4.2.3. Efekty długotrwałego obciążenia
4.2.3.1. Ugięcia
4.2.3.2. Przyczepność gruntu w strefie kontaktowej z blachą
4.2.4. Współdziałanie nawierzchni jezdni z powłoką
4.3. Obciążenie zmieniające położenie
4.3.1. Ugięcie mostu o minimalnej grubości zasypki
4.3.2. Przemieszczanie powłoki z blachy płaskiej
4.3.3. Ugięcie powłoki mostu kolejowego
4.3.4 Naprężenie normalne w powłoce z blach płaskiej
4.3.5. Naprężenie normalne w powłoce mostu o minimalnej grubości zasypki
4.4. Oddziaływania pulsacyjne
4.5. Obciążenia powtarzalne
4.6. Oddziaływanie dynamiczne pojazdu

5. Model obiektu mostowego
5.1. Model 5D
5.1.1. Geometria obiektu
5.1.2. Obciążenie powłoki i rozkład sił w gruncie według Bossinesqa
5.1.3. Obciążenie wycinka obwodowego konstrukcji
5.2. Model 3D
5.2.1. Geometria obiektu
5.2.2. Odwzorowanie geometrii blachy falistej
5.2.2.1. Powłoka ortotropowa
5.2.2.2. Siatka prętowa
5.3. Linie i powierzchnie wpływu sił wewnętrznych
5.3.1. Funkcje wpływu
5.3.2. Wymuszenie kinematyczne funkcji wpływu
5.3.3. Analiza parametryczna powierzchni wpływu sił wewnętrznych
5.3.4. Analiza parametryczna linii wpływu sił wewnętrznych
5.4. Model 2+D

6 Obliczanie sił w powłoce mostów skrzynkowych
6.1. Model geometrii obiektu 3D
6.2. Efekt obciążeń stałych
6.3. Skutek obciążeń ruchomych
6.4. Nośność użytkowa mośtu
6.5. Siły wewnętrzne w powłoce od obciążenia użytkowego
6.6. Model geometrii obiektu 2D
6.7. Dobór wysokości konstrukcyjnej
Literatura
Podziękowania

Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej 

Seria adresowana jest do inżynierów i stentów chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych osiągnięć inżynierii mostowej. Przewidywaliśmy, że w serii wydawane będą głównie prace autorów ze środowiska wrocławskiego, ale dopuszczamy możliwość wydawania również prac autorów z innych środowisk.

Dotychczas w ramach Wrocławskiej Serii Wydawniczej Inżynierii Mostowej ukazały się:1.Projektowanie stalowych kładek dla pieszych

2.Obliczenia mostów z betonowych belek prefabrykowanych

3.Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

4.Modelowanie sprężenia mostów

5.Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych

6.Mosty betonowe wznoszone metoda sekcja po sekcji

7.Ruchome obciążenia obiektów mostowych

8.Mosty łukowe w Polsce. Historia, współczesność, przyszłość