Mosty betonowe. Wznoszenie metodą sekcja po sekcji

ISBN 978-83-7125-243-3

Oprawa: miękka, Format: 17x24cm, Stron: 128, 2014 r.

W ostatnich latach w ramach programu modernizacji infrastruktury transportowej kraju wybudowano kilka tysięcy obiektów mostowych stosując różne technologie.
Do budowy długich wielkoprzęsłowych obiektów [estakad] z betonu sprężonego często jest stosowana metoda sekcji po sekcji [przęsło po przęśle]. W niniejszej monografii przedstawiono wymienioną wyżej metodę omawiając szczegółowo:
- zakres stosowania
- zasady obliczeń statycznych
- zasady konstrukcyjne obiektów budowlanych z belek i segmentów prefabrykowanych oraz wykonywanych jako monolityczne
- typy rusztowań tradycyjnych i mobilnych
- przykłady wykonanych konstrukcji

Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej:


Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ma prawie siedemdziesięcioletnią historię. Obecnie o pozycję Zakładu troszczy się już czwarte pokolenie pracowników. Naczelną dewizą Zakładu był zawsze ścisły związek badań naukowych i wdrożeń technicznych z dydaktyką.
Zaangażowanie pracowników Zakładu na polu eksperckim, projektowym i realizacyjnym zaowocowało wszechstronnym doświadczeniem i bogatym archiwum, w którym zgromadzono wiele ciekawych, wartych upowszechnienia opracowań.
Dziesięć lat temu postanowiliśmy ostępnić dorobek wrocławskiej szkoły mostowej, co zaowocowało pomysłem wydawniczym pt.: "Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej". Mieliśmy wówczas nadzieję wydawać rocznie przynajmniej jedną pozycję serii, która będzie dotyczyć aktualnych problemów polskiej inżynierii mostowej. Pragniemy, by poszczególne tomy były ściśle związane z praktyką inżynierską i równocześnie miały walor dydaktyczny.
Seria adresowana jest do inżynierów, pracowników naukowych i stentów chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych osiągnięć inżynierii mostowej. Przewidywaliśmy, że w serii wydawane będą głównie prace autorów ze środowiska wrocławskiego, ale dopuszczamy możliwość wydawania również prac autorów z innych środowisk. 

 

Dotychczas w ramach Wrocławskiej Serii Wydawniczej Inżynierii Mostowej ukazały się:1.Projektowanie stalowych kładek dla pieszych

2.Obliczenia mostów z betonowych belek prefabrykowanych

3.Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

4.Modelowanie sprężenia mostów

5.Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych

6.Mosty betonowe wznoszone metoda sekcja po sekcji

7.Ruchome obciążenia obiektów mostowych

8.Mosty łukowe w Polsce. Historia, współczesność, przyszłość